Zákon mysliveckým spolkům povinnost informovat obce, že se v jejím katastru koná hon, sice neukládá, někde to přesto dělají. Obce pak mohou své obyvatele o chystané střelbě informovat pomocí místního rozhlasu, obecních vývěsek či zveřejněním v obecním zpravodaji.

Myslivecký rok oficiálně začíná už prvního dubna, ale až období od prvního listopadu do konce roku je označováno za loveckou sezonu. Myslivci loví společně pouze drobnou zvěř, což jsou bažanti a zajíci.

Každý hon má svá daná pravidla. Začíná troubením na přivítanou. Myslivecká znělka oznamuje začátek honu, po něm pak zazní slavnostní fanfára. Po každé leči myslivci vyloží ulovenou zvěř a opět zatroubí. Vždy se loví v kruzích, které se ke středu zmenšují. Slavnostní zakončení sezony pak připadá na šestadvacátého prosince na Štěpánský hon.

Protože se nyní po lesích stále pohybují například houbaři, měli by si dávat pozor obě strany. Obce totiž nemají o konání honů většinou žádné informace. Jak říká člen opařanského spolku Miroslav Pejčoch, přesto se o něm mohou dozvědět.

„Hon oznamujeme na odbor životního prostředí a tím se o něm dozví i policisté, kteří nám kontrolují například zbraně," říká.

Například Jistebničtí mají s myslivci nadstandardní vztahy.

„Myslivecký spolek nám o honech dává vědět s předstihem, máme spolu velmi dobrou spolupráci. Bezpečnost honu je už ale jen na jeho organizátorech," potvrdil starosta města Vladimír Mašek.

Zato v Malšicích, jak potvrdila starostka Miloslava Šebková, mívají povědomí o konání honu v jejich katastru pouze sporadicky.

„Informace o pořádaných honech se k nám bohužel většinou nedostane. Pokud ji ale máme, informujeme občany prostřednictvím médií, které má radnice k dispozici. Využíváme vývěsky, zprávu zveřejníme ve zpravodaji nebo místním rozhlasem," upřesnila starostka způsoby, jak se lidé mohou o honu dozvědět.

Na Táborsku ale převládá neinformovanost. Třeba i v Chotovinách. „O honech nevíme. Kdybychom o jejich konání věděli, vyhlásíme je v místním rozhlase," potvrdil starosta Zdeněk Turek.

Jeho kolega z Ratibořských Hor Radek Lamboj má stejnou zkušenost. „Informace jako obec nemáme. Kdybychom měli, klidně je na obecní vývěsce zveřejníme. Přesto si myslím, že je to spíš na zodpovědnosti jednotlivých lidí. Vždyť přece to, že se v lese střílí, je slyšet. Navíc v malých obcích o honu stejně vědí všichni dopředu, tady se všechno roznese hned," míní Radek Lamboj.

Jenže nejde jen o místní obyvatele, do jejích lesů přijíždějí houbaři i z daleka. I když ale obce mnohdy nevědí, že myslivci nabili pušky, neznamená to, že se k lidem tato zpráva nedostane. Předseda okresního mysliveckého spolku Václav Falada potvrdil, že myslivci velmi často dávají o chystaných honech vědět lidem sami. Ať už prostřednictvím obecních vývěsek nebo umístěním letáků na frekventovaných místech, například autobusových zastávkách či v místních obchodech. Za bezpečnost během lovu pak ručí každý myslivec sám. „Myslivec musí vždy a za všech okolností bezpečně vědět, kam střílí, to je zásadní pravidlo. O svých povinnostech jsou znovu informováni při nástupu na hon. Jejich dodržování pak velmi často kontrolují i policisté, dávají například myslivcům při honu dýchnout," ujišťuje Václav Falada.