V čase honů je aktuální otázka, jak získat jistotu, že je zvěřina nezávadná. A žije vůbec v našich lesích zdravá zvěř? Nad kvalitou ulovených kusů bdí oprávněný myslivec nebo veterinář. Ředitel krajského odboru veterinární hygieny a ochrany zdraví Lubomír Nezbeda (na snímku) doporučuje, aby se každý před konzumací o původ masa zajímal.

„Myslivci mohou prodávat určité limitované množství odborně prohlédnuté zvěře domácím spotřebitelům. Je ale nutné zajímat se o původ zvěřiny, o její čerstvost i čistotu a to, zda příjemně voní a je správně označena," radí Lubomír Nezbeda.

Každý takto prodávaný kus, s výjimkou drobné zvěře, musí speciálně k tomu vzdělaný myslivec označit žlutou nesnímatelnou plombou s číslem. Vydat vám musí také doklad o původu zvěře, z něhož zjistíte, kde a kdo kus ulovil. Především však tento doklad musí být orazítkován, což je zpráva, že je maso zdravotně nezávadné.

„Stále se hospodyňkám doporučuje, aby každá měla svého včelaře nebo řezníka a já bych dodal, že by každá měla mít i svého myslivce," doporučuje Lubomír Nezbeda. Kontrola masa pro restaurace je svěřena výhradně veterinářům.

Na otázku, zda v jihočeských lesích máme zvěř zdravou, a zda je tedy například konzumace na silnici sražené srny bezpečná, jednoznačná odpověď neexistuje. „Je to podobné jako u každé potraviny, všude máme nějaká rizika. To není jenom ze zvěřiny, ale i z jiného masa, stejně tak jako ze zeleniny z vaší zahrádky. Při přípravě jídel musíte zkrátka dodržovat hygienu a vše dokonale tepelně zpracovat," říká veterinář. Obecně platí, že v České republice se zvěř těší dobrému zdraví.

Nemoci způsobené parazity se vyskytují zřídka. Přesto myslivec musí před lovem sledovat zdravotní projevy a chování zvěře ve svém revíru a na odchylky hned upozornit veterináře. U divočáků je ale povinné vyšetření na trichinelózu, což je parazit, jímž se může nakazit i člověk. „Zdůrazňuji, že obavy ale nikdo mít nemusí, protože toto vyšetření se provádí podle veterinárního zákona u všech ulovených divočáků," ujišťuje Lubomír Nezbeda.

Srazíte-li zvěř autem, odolejte touze naložit ji a doma si uvařit guláš. Jak připomíná veterinář, je majetkem myslivců a ti se postarají i o likvidaci. Brali byste na sebe riziko, že sníte závadné maso. „Občas dostáváme informace od hygieniků, že onemocněli lidé například tularémií, když si doma zpracovávali zajíce ze silnice. Zmatečný pohyb zvěře u silnice může být projevem nějakého onemocnění," varuje veterinář.