V současné době, kdy se technologie neustále rozvíjí a medicína nabízí stále sofistikovanější způsoby péče o pacienty, stává se samozřejmostí, že poptávka po kompenzačních pomůckách neustále roste. Hospice jako zařízení poskytující péči o zdraví se snaží aktivně reagovat na rostoucí potřeby svých pacientů: „Jednou z nezbytných aktivit provozovaných Domácím hospicem Jordán, které jsou součástí péče o blízké v domácím prostředí, je i naše půjčovna kompenzačních pomůcek,“ vysvětluje ředitelka hospice Marie Sovadinová.

„Naše půjčovna je vyhledávanou službou nejen v rámci města, ale i celého regionu Táborska a zájem o půjčování kompenzačních pomůcek neustále roste. Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní do půjčovny pořídit další pomůcky a jejich části, které nám v nabídce chybí,“ doplňuje ředitelka.

Podpora hospiců a jejich pacientů

Finance na nákup kompenzačních pomůcek věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat přístroje a zdravotnické pomůcky, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění," uvádí zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Haráková.

Ve středu 11. října táborský hospic Jordán pořádal tzv. Papučový den v Pražské ulici.
Papučový den v Táboře se vydařil. Podívejte se

„Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími," dodává zakladatelka fondu. 

Domácí hospic Jordán v Táboře a jeho ředitelka Marie Sovadinová.
V paliativní péči hraje roli čas. Neotálejte se žádostí o pomoc

Domácí hospic Jordán poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným dospělým i dětským pacientům v domácím prostředí v regionu Táborska již od roku 2010. Kromě hospicové péče provozuje též odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek i ambulanci paliativní medicíny. Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli.