V letošním roce je to již druhý dar, celkově nadační fond podpořil Domácí hospic Jordán částkou dosahující téměř 160 tisíc korun. Jedním z projektů NF Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky.

„Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění, " říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ dodává zakladatelka fondu.

Domácí hospic Jordán poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči na Táborsku již desátým rokem. V průběhu svého fungování poskytl své komplexní služby mnoha nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (bližší informace na www.hospicjordan.cz).

Lékaři a sestry Domácího hospice Jordán jsou pacientům a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost týmu je 25 kilometrů v okolí Tábora. „Vzhledem ke kombinaci pohotovostního režimu a velikosti pokrývané oblasti musí mít naše sestry 100% zdravotnické vybavení, zahrnující všechny položky, které by pacient v kteroukoliv denní či noční hodinu mohl potřebovat,“ říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. „Každá naše sestra má svůj zdravotnický batoh a v něm vlastní vybavení. A protože v letošním roce došlo k personálnímu navýšení zdravotnického týmu, potřebujeme doplnit kompletní vybavení pro další dvě sestry v terénu,“ vysvětluje ředitelka. „Z daru NF Umění doprovázet pořídíme dvě kompletní vybavení zdravotnických batohů“, dodává.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více než 4,6 milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.