Období pandemie covid značně zkomplikovalo situaci pacientů, jejich rodin i personálu hospice. Díky všem podporovatelům sbírky iniciativy Spolu silnější mohl hospic zakoupit 500 ks respirátorů pro své zaměstnance a i v nelehké době pandemie tak dále pokračovat v poskytování mobilní specializované paliativní péče v táborském regionu.

„Velice si vážíme této podpory. Utvrzuje nás v tom, že naše práce je důležitá a že má smysl. Díky všem, kdo přispěli, mohou další nevyléčitelně nemocní pacienti dožít své dny doma až do konce,“ sdělila ředitelka a zakladatelka hospice Marie Sovadinová.