Chybí nám tu hospoda. Tak tohle je nejčastější nářek, který od Horusických (nejspíš mužů) uslyšíte. Zavřeli ji před pěti lety a dnes se lidé nemají kde scházet.
„Jak skončí hospoda, je všechno špatně. Lidi se nemají kde sejít a sedí doma zavření,“ míní osmasedmdesátiletý starousedlík z kraje osady Oldřich Fišer. Přestože se narodil v nedalekém Veselí, za náplavu už se nepovažuje. Jeho rodiče si v Horusicích postavili domek v pětačtyřicátém roce. A jak se mu ve vsi u druhého největšího rybníka v Čechách žije?

„Žije se tu jako všude jinde. Jak to jde. Za vším musíme do Veselí. V létě to ještě jde, to můžu na kole, ale v zimě…,“ nedokončil větu důchodce, který se vracel právě z procházky se psem.

Auto Deníku se od viaduktu muselo do Horusic prodrncat silnicí dlážděnou z kostek v desetistupňovém mrazu. Bylo s podivem, že jsme vůbec někoho potkali. Bránu u svého opraveného domku, který užívá převážně jako rekreační objekt, právě zavíral Václav Hlávka.

„Já jsem Budějčák. Od jara do podzimu trávíme hodně času tady. V zimě sem jezdím do dílny. Mám tady živnost,“ prozradil horusický chalupář. Okolní kraj si zamiloval, ale vesnice prý chřadne. „Není tady obchod, škola, pošta a už ani hospoda. Výhodou je, že do města je to kousek. Ale populace tu asi stárne. Podle mne odcházejí za prací. Tady funguje jen zemědělské družstvo a pár živnostníků,“ shrnul život na vsi Václav Hlávka. Ani podzim svého života si v Horusicích nedokáže představit. „Já jsem takový neposeda, i když v létě je tu dobře. Moje žena sem jezdí ráda, ale po čtyřech dnech vždycky utíká zpátky do Budějovic,“ směje se muž, který v soukromé dílně vyrábí technickou pryž.

Také na návsi se pracuje. Pila jede na plné obrátky. Mráz nemráz, dříví je třeba.
„Bez hospody je to tu na nic,“ začne hovor už očekávanou větou bývalý starosta a současný jednatel horusických hasičů Tomáš Knikner.
V osadě má postaveno a v domku žije se ženou a malou dcerkou. Stěhovat se tenhle rodák nehodlá. Kam by chodil? Vždyť lidi jsou tu dobří. Alespoň většina.
„Je tu hezká příroda a za humny máme velký rybník. Ten si dojděte vyfotit,“ nabádá mladý řidič kamionu. Patří k 36 hasičům sboru, který před třemi léty zažil obrození.

„Už to vypadalo, že je zruší, protože nic nedělali. Pak se ale kluci chytli za nos, a rozjeli to. Dneska jsem s nimi moc spokojený. Když řeknu, pomůžou, pro obec odpracují i dost brigádních hodin,“ pochvaluje si spolupráci s dobrovolnými hasiči předseda místní samosprávy Stanislav Rešl. Mimo jiné rozjeli v osadě i kulturu. „Letos se chystá už třetí ročník Horusických slavností, pravidelně tu pořádáme setkání s místními důchodci a nově tu hasiči zavedli taky dětský den,“ dodává předseda. Je totiž pro koho. Dětí do patnácti let je tu hned dvacet. Tak jaképak stárnutí populace?

A jak je to tedy s tou hospodou? „Bývala tu léta. Fungovala jako rodinný podnik, až ta poslední generace to zabalila. Je to škoda,“ říká předseda samosprávy, která se kvůli absenci společenské místnosti schází u Rešlů doma. A když je třeba něco projednat s občany, jde se do družstevní jídelny.
Vřídkem na poklidném životě horusických občanů je místní škola. Žáci ji opustili tři roky před začátkem nového milénia a od té doby pustne. Doš

lo to tak daleko, že by mohla brzy začít ohrožovat okolí, a to zejména děti na dětském hřišti, které je hned u budovy. Kupec se ale nenašel a město Veselí, které má budovu v majetku, s ní nic podnikat nechce. „Stav je neutěšený, přitom jde o pěkný prostor. Zpracovali jsme studii přestavby na byty, jenže místní se obávali, že by se k nim stěhovali nepřizpůsobiví občané, a pro nás by přestavba nakonec byla nákladná. Možná to skutečně spěje ke zbourání a využití místa na stavební pozemky,“ řekl pro Deník před časem veselský starosta Jaromír Novák.

A ještě jedno přání vyšlo z úst horusického „malého starosty“ Stanislava Rešla: Aby se opravily obecní cesty a lidi nemuseli jezdit s kočárky v dírách.

Horusice je větší vesnice na břehu stejnojmenného rybníka, vzdálená 3 km na jihozápad od Veselí nad Lužnicí. Je to vesnice s typickými statky oblasti Pšeničných Blat. K nejhezčím patří například statek čp. 11 z roku 1853 se sýpkou na břehu Horusického rybníka a bývalá podružská chalupa z roku 1827 čp. 12 s kapličkovou nikou ve štítu.
Horusice nejsou samostatnou obcí, ale jsou součástí města Veselí nad Lužnicí od roku 1980. Do té doby byly samostatnou obcí a funkci starosty tu naposledy zastával Ladislav Škarda.
V městské části Horusice je zastupitelstvem města zřízen osadní výbor, který se stará o rozvoj této části města. Osadní výbor má 3 členy z řad občanů této vesnice ve složení: Stanislav Rešl – předseda, Miroslava Neumannová a Marek Schmaus – členové. Předseda osadního výboru komunikuje s vedením města a vedením organizací zřízených městech (zejména s firmou Veselské služby, s.r.o.) a zajišťuje přenos informací týkajících se Horusic mezi občany této městské části. Předseda osadního výboru se účastní jednání zastupitelstva města, kde má možnost vyjádřit se k záležitostem, které se týkají Horusic.

Horusice. Katastrální území Horusic je 12,91 km čtverečních.
Počet domů v Horusicích je 92.
V Horusicích žije v současné době 182 obyvatel - 99 mužů a 83 žen. Dětí mladších 15 let je 20. Chalupářů žije v Horusicích cca 10.
Z firem se v Horusicích nachází Zemědělské družstvo Horusice, firma HF-moto, vyrábějící náhradní díly na motocykly, firma Stavocentrum FPS, s.r.o., prodávající stavební materiál. Většina obyvatel v produktivním věku však musí za prací dojíždět – zejména do Veselí.
Horusice se nachází v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Na návsi stojí kaple z roku 1769, upravená roku 1926 v barokním slohu.
Kolem Horusic vede hlavní železniční trať České Budějovice – Praha, je zde železniční zastávka, avšak staví zde pouze osobní vlaky.
Působí tu sbor dobrovolných hasičů, jehož členové přispívají svou prací ke zvelebování Horusic a taktéž pořádají vesnickou slavnost.
Do roku 1997 fungovala v Horusicích škola pro žáky prvního stupně, poté sloužila budova jako místní knihovna, volební místnost a pro další případné společenské vyžití. V současné době je budova bez využití a město ji nabízí k prodeji.

#nahled|https://g.denik.cz/52/3b/ftg_rybnik_vylov_horusice_03062011_denik_fotodne.jpg|https://g.denik.cz/52/3b/ftg_rybnik_vylov_horusice_03062011.jpg|Horusický rybník je druhým největším rybníkem v celé České republice.#

Horusický rybník je druhým největším rybníkem v celé České republice. Prostírá se v okrese Tábor 3 až 5 km jihozápadně od Veselí nad Lužnicí na levé straně hlavní silnice č. 3 a železniční trati č. 220 z Prahy do Českých Budějovic. Hráz, po které vede silnice z Veselí nad Lužnicí do Třeboně, je dlouhá 714 m, vysoká 11 m a rostou na ní staré duby. Kromě nejhlubšího místa u hráze (6 m) je rybník mělký (1,6 m), což svědčí chovu ryb. Vodní plocha má rozlohu 416 ha. Jedná se o poslední rybník na Zlaté stoce, která o necelý kilometr dále vtéká do Lužnice. Rybník je výjimečný tím, že více vody než z tohoto umělého kanálu získává z vlastního povodí. Jeho největším přítokem je Bukovský potok. Přítok od Bošileckého rybníka souvisí z větší části se Zlatou stokou. Výpust tvoří tři dřevěné trouby hrazené dřevěnými lopatkami. Na rybníku v zimě hnízdí orel mořský. Rybník byl podle návrhu Štěpánka Netolického vybudován na Bukovském potoce v roce 1512. V místech dnešního rybníka bývala ves Oslov. Jakub Krčín dále zdokonalil hráz, ale rybník nerozšiřoval ani jinak neupravoval, jak bylo pro něj typické. Rybník se jmenuje podle vesnice Horusice na jeho severním břehu.
Foto: Archiv Infocentrum Veselí nad Lužnicí. Zdroj: www.wikipedia.org
Horusice jsou větší vsí poblíž stejnojmenného rybníka, druhého největšího v Čechách. Jde o vesnici s typickými statky oblasti Pšeničných Blat, ovšem převážně mladších, z přelomu století. Už se zde vyskytuje silný vliv městských pseudoslohů. Nejhezčí a stylově nejčistější je skupinka statků přímo u rybníka. Pěkné ukázky lze najít v jedné ulici, která pak pokračuje jako polní cesta k hrázi rybníka. Tam se vyskytl například velice tvarově zajímavý průduch. Vyskytuje se zde také řada domů s dřevěnými přesahy střešní konstrukce, což pro tuto oblast není typické, jde zase asi o vliv městského stavitelství, používalo se na výstavných vilách. Zdroj: www. selskebaroko.unas.cz