Za jejími dveřmi vyrostly moderní prostory, které už v září přivítají první malé obyvatele nové mateřské školy. Horní patro objektu je připraveno pro společenské vyžití Horusických. Celková investice se blíží ke 30 miliónům korun.

Přízemí zrekonstruovaného objektu i s nádhernou zahradou se stanou detašovaným pracovištěm veselské Mateřské školy U Zastávky. Ve startovacím školním roce tu najde útočiště jedna smíšená třída, o jejíž provoz se budou starat dvě pedagogické pracovnice.

V prvním patře vznikl sál i se zázemím. Jeho případné využití přibližuje předseda osadního výboru městské části Horusice Petr Šonka. „Počítáme s tím, že bude sloužit potřebám občanů. Měl by být určený pro konání voleb, setkání seniorů, setkání se zastupiteli, oslavy, besídky, cvičení pro ženy a podobně,“ upřesnil.Na počátku úsilí Horusických byla podle Petra Šonky snaha zachránit objekt jako takový. „Hledalo se pro něj využití. A protože jsme registrovali hlasy starostů z okolních obcí, že nemají kam umísťovat děti, přišla nám mateřská škola jako nejlepší varianta,“ přiblížil začátky předseda osadního výboru.

Jak Petr Šonka zdůraznil, nejdůležitější byl zisk dotace potřebné k realizaci projektu, která následně pokryla většinovou část celé investice. „Bez toho bychom se samozřejmě neobešli,“ podotkl Petr Šonka.

Malá školka rodinného typu situovaná do klidného a mimořádně malebného prostředí má solidní potenciál k tomu, aby se mezi rodiči z okolních obcí, ale třeba i z Veselí těšila přízni a oblibě.Hovoří o tom také zaměstnankyně odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Veselí nad Lužnicí Pavla Mylerová. „Prostředí školky je opravdu krásné. Už nyní se o ni zajímají okolní obce, a to i z té druhé strany, tedy z Českobudějovicka,“ prozradila. „Nejbližší školní rok je v podstatě zkušební, ale do budoucna se připravuje řada dalších věcí, například zajištění dopravy právě pro děti z okolních obcí a podobně. Věříme, že tím získáme i návaznost na přechod dětí z horusické mateřské školy do našich základních škol ve Veselí,“ doplňuje Pavla Mylerová.

V současné době finišují práce na zahradě i v interiéru budovy. V podstatě už za pár týdnů by se mohla nová mateřská škola představit veřejnosti. „Připravujeme pro zájemce Den otevřených dveří. Přesný termín ještě nemáme, ale měl by připadnout na červenec,“ říká Pavla Mylerová.