Na svém pozemku stavět nemůže. A navíc se k němu ani nemá jak dostat. O spokojenosti se současným stavem tedy nemůže být řeč.

Nejen Jitka Vovsová patří mezi majitele pozemků ve Vlčím dole na Horkách. Také na tuto lokalitu Tábora se vztahuje projednávání územního plánu města, které dlouhá léta nebere konce. A současní zastupitelé už ho ani nestihnou dovést k podobě, ve které by se mohl schvalovat. Kontroverzní návrh tak přejde na nové vedení města.

Z druhé strany teď navíc přišla petice. Tedy od obyvatel Horek, kteří svými podpisy dávají najevo, že si zástavbu Vlčího dolu nepřejí. Iniciátorkou je Lenka Michálková, jež se na Horkách narodila a žije zde řadu let.
„Vlastně je to taková petice pro jistotu. Takový hlas lidu. Chceme, aby zde byla zachována čistá příroda, ne aby zde vznikla podle urbanistické studie architekta Hubičky zástavba asi čtyřiceti rodinných domů. S tak masivním nárůstem zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíme,“ zdůraznila Lenka Michálková.

Tím se jasně postavili proti zájmům vlastníků pozemků.

„Už šestnáct let se snažíme o změnu. Původně jsme tam chtěli stavět rodinný dům s manželem, teď bychom rádi, aby na vlastním pozemku mohly postavit alespoň naše děti. Pořád samé překážky – květinky, motýlci, biokoridor. Vždyť je tam ve skutečnosti bonita půdy nízká, zemědělsky nevyužívaná. Dokonce i cesta k pozemkům je znepřístupněná,“ zlobí se Vovsová, která se řadu let snaží dokázat nárok na pozemky coby stavební parcely. Zamítavé důvody z návrhu územního plánu pro ni nejsou dostatečné.

Alena Řezáčová