„Jezdíme bojovat na okrskové a výroční soutěže a pravidelně každý rok zavítáme například do Zárybničné Lhoty. Kluci se věnují o víkendech hlavně fotbalu a zápolení absolvujeme hlavně my starší. Jsme tady v obci ale spíše přes kulturu než přes soutěže," popisuje starosta sboru s pětaosmdesáti členy Rudolf Sirotek s tím, že jednou za pět let pořádají soutěž se zajímavým zpestřením v podobě disciplíny ve zdejším rybníku i na domovské půdě.

Zavzpomínal i na poslední požár, se kterým pomáhali profesionálům: „Za posledních dvacet let tady byly asi tři požáry a poslední hned po tomto novém roce. Od přímotopu chytla podkrovní místnost," popisuje starosta hasičů tím, že k poplachu jsou povoláni pokud jde o požár přímo v katastru obce či v nejbližším okolí. Jejich pomoc byla zapotřebí například i o loňských povodních, kdy voda zaplavila zdejší mlýn.

V hasičské zbrojnici je místo tak akorát na strojní zařízení. Na stříkačku PS 12 i na starou „kačenu" Tatru 805. Své místo má ve zbrojnici i relikvie, kterou je starý hasičský žebřík s mosaznou tabulkou s rokem 1918.

Z historie sboru:

Myšlenka založení sudoměřického sboru vznikla před rokem 1904, kvůli potížím se založení před tímto datem neuskutečnilo.
• Sudoměřice u Tábora byly tehdy pouze osadou Hoštic, ne samostatnou obcí.
• Tehdy byl farářem v Hošicích kněz F.Teplý, který založil již dříve několik hasičských sborů a pomohl rád i zde. Shromáždil kolem sebe sedláky, kteří měli o hasičskou myšlenku zájem, napsal vlastnoručně stanovy, sám je zanesl do Tábora, a tak se na začátku roku 1904 sešli sudoměřičtí hasiči k ustavující valné hromadě.
• Obec věnovala sboru 900 korun, peníz na tehdejší poměry značný.
• V čele nového sboru byl rolník Křemen, který velel 10 let.
• Při založení sboru se přihlásilo 14 činných a 19 přispívajících členů.
• Hasiči potřebovali motorovou stříkačku, ale chyběly na ni peníze. Kdosi podal návrh, aby každý člen sboru daroval na její zakoupení 50 korun a návrh byl přijat.
• Příkladem byl mlynář Kašpar Kaňka, který daroval 400 korun.
Pak se již scházely dary a půjčky od ostatních občanů. Zbytek zaručila obec, a tak Sudoměřice měly roku 1927 motorovou stříkačku. První v celém kraji.
• Tak prokázali Sudoměřičtí pochopení pro hasičskou myšlenku v době, kdy se jinde zpívaly o hasičích posměšné písničky.
Zdroj:www.sdhsudomerice.estranky.cz