Založení hasičského sboru se datuje k 12. lednu 1890. Již v tom samém roce se zúčastnil hašení tří požárů: v Želči, Malšicích a Vyhnanicích. Následující rok čítal dva členy zakládající, 30 členů činných a šest přispívajících. V pokladně měli 4 ZL, 56 KR.

„Sbor začal žít všedním životem, členové i přispívající konali vše pro jeho rozvoj. Pořádali plesy, výlety do okolí, které končívaly zábavou v hostinci. Sbor měl také svou spolkovou hudbu a v roce 1904 založil knihovnu. Dále se zúčastnil župních sjezdů, cvičení a všech církevních slavností. Také založili pohřební pokladna," odskočil do hluboké historie současný velitel Josef Zemen.
Na začátku 20. století získali hasiči novou čtyřkolovou stříkačku s potřebným vybavením za 1280 Kč, kterou firmě EA Smekal Praha postupně spláceli. Tímto směrem se sbor rozšiřoval a až do července roku 1914, kdy začala první světová válka.

Co uvádí kronika: „Radostná zpráva došla na zdejší obec, dne 28. října 1918, že Rakousko se vzdalo, válce je konec, mír nastává, jsme svobodni, nastává samostatnost. Hasičstvo se zúčastnilo průvodů s lampiony po vesnici za zvuku místní kapely a jásavého zpěvu. Radost do spolkového života se vrátila, naši vojáci se vracejí domů."
Do rozkvětu sboru pak vstoupila i druhá válka, zápisy v kronice končí rokem 1938, kdy se ke sboru hlásí 36 činných členů, 26 přispívajících, jeden zakládající, jeden čestný a jedna žena. V pokladně mají 896, 90 Kč. Po dobu okupace se veškeré spolky odmlčely. Po únoru 1948 upadá i vedení zápisů o činnosti sboru. Co přežívá, jsou plesy a schůze. Výlety ukončené zábavou se již nekonají, nahrazují je brigády.

Socialistické sliby a závazky

Šedesátá až 70. léta znamenají pro hasiče změny v přejmenování na Svaz požární ochrany ČSSR a plánování socialistických závazkům k velkým slavným výročím.
Místní sbor se více orientuje i na hasičské soutěže. V roce 1974 přicházejí o stříkačku, oprava se už nezdařila, proto sbor o dva roky později získává stroj PS – 12, který mu dosud slouží.
Od roku 1970 až do roku 1989 se plánují socialistické závazky a brigády. V mezidobí vzniká i družstvo žen a hned v Debrníku získávají v okrskové soutěži druhé místo. Brzy na to vítězí v okresním kole. Se soutěžemi končí v roce 2006. Aktivní zůstávají jen muži.

Výbor:
Starosta: ⋌Maruna Josef
Místostarosta: ⋌Kmošek Miroslav
Velitel: ⋌Zemen Josef
Strojník: ⋌Kostečka Pavel
Pokladník: ⋌Boháč Jaroslav
Vedoucí dětí: ⋌Kmošková
⋌Martina a Boháč Josef

V roce 1989 bylo založeno družstvo mladých hasičů, vznikají celkem tři: Mloci mají 11 členů a vede je Jiřina Boháčová, Poupat je také 11 a jejich vedoucí je Marie Smržová, Lvíčat je deset a jejich velitelem je Pavel Kmošek. Činnost končí v roce 1995 z důvodu dovršení 15 let převážné části dětí.
Nová generace zakládá v roce 2008 nové družstvo mladých, a to s počtem 13 členů, které se o rok později účastní okresního kola Plamen v Táboře, kde se umístí na 3. místě. Pak se družstvo rozdělí na dvě, jedno vede Jana Nevolová, druhé Martina Kmošková.

Stav členské základny k 1. květnu 2010 je 94 členů, z toho je 24 žen, 57 mužů a 13 dětí.
„Náš sbor v letech nedávno minulých zasahoval při několika požárech obytných budov, výrobních prostor a lesů. Zásahy jsou v dnešní době spíše ojedinělé, ve většině případech zasahují hasičské záchranné sbory. I přes tuto skutečnost jsou dobrovolní hasiči neocenitelnými pomocníky," připomíná poslání dobrovolníků jejich velitel.
Za 125 let, které má sbor ve své historii, se u něj vystřídala celá plejáda funkcionářů, velitelů i starostů. „Všem těm patří náš vděk a trvalá vzpomínka," říká Josef Zemen.

Oslavy výročí

V letošním roce 2015 sbor slaví již 125 let od založení. Vybavení má sice skromné, ale funkční a stále se o něj stará většina členů. Mají dvě stříkačky PS-12 a jedno plovoucí čerpadlo.
Důležité je, že se věnují prevenci a malým dětem, které vedou k soutěžím. V současné době sbor má 53 mužů, 28 žen a 40 dětí ve věku od 3 do 17 let. Poslední požár hasili loni, když vznikl na zahradě neopatrným pálením klestí. Než přijeli profesionálové, měli plameny pod kontrolou.