Občané by kromě hlasování zastupitelů mohli mít brzy přehled i o hlasování jednotlivých členů rady. To je dosud neveřejné. Radní Miloš Tuháček kolegům v pondělí předložil návrh, aby občan získal přehled o všech materiálech, které projednávají. A aby si i z webu mohl přečíst nejen přijatá usnesení, ale také jak který radní o nich hlasoval.

Místostarostka Michaela Petrová ze stejného uskupení zaznamenala, že občané o takové informace mají zájem. 
A mají právo je pak dostat. „Rozhodujeme například 
o nájmech a kolikrát je třeba zvolen nájemce, který navrhuje nižší cenu než jiný. Pokud máme v koaliční smlouvě maximální otevřenost a zvýšení informovanosti, tak určitě musíme minimálně dohnat Písek nebo Strakonice, které již tyto materiály zveřejňují," zdůvodňuje svou iniciativu Miloš Tuháček.

Stoprocentní shodu ale 
v radě nenašel. U jednoho bodu mu chyběl jeden hlas, 
u dalšího dva. Přesto z devíti členů kývla většina. „Zákon ale nic takového neukládá, takže to bude dobrovolný nadstandard," naznačil tajemník radnice Lubomír Šrámek, který bude hledat způsob, jak zveřejňování připravit. 

Spojence Miloš Tuháček určitě našel u ANO, které tento trend otevřeného hospodaření měst prosazuje celorepublikově. Navíc by rád aplikoval i pražský model.
„Některé pražské městské části například zveřejňují i zápisy z komisí a výborů, a vím, že se v zahraničí vedou debaty i o zveřejňování zápisů z jednání orgánů městských společností. Občané například těžko rozlišují, co rozhodují technické služby nebo správa lesů a co město. Já bych zvažoval i tyto záležitosti," dodal Miloš Tuháček.

Ve hře jsou však citlivá data. „Jde o citlivé osobní údaje lidí, které bychom museli ošetřit podobně jako v materiálech do zastupitelstva. Rozhodnout se také musí, zda všechny materiály zveřejnit už před jednáním rady nebo až po jednání," nastínil Lubomír Šrámek, který má najít příklady z jiných měst.