Vzhledem k naprosto nečekané reakci na hlasování o tvář naší letošní benefice jsme se rozhodli ukončit hlasování všemi doposud možnými způsoby.

Počet hlasů mnohonásobně překračuje naše očekávání, denně neuvěřitelně roste, což způsobuje mimo jiné i technické problémy v redakci Táborského deníku. Zatímco v loňském roce přišlo do ankety jen něco přes sto hlasů, k dnešnímu dni jich evidujeme už více než deset tisíc! V tomto množství není v našich možnostech zajistit naprostou objektivitu hlasování. Jsme velmi rádi, že tolik lidí vyjadřuje svoji solidaritu a svými hlasy podporují jednotlivé nominace. Cítíme velkou odpovědnost za průběh celé sbírky a děkujeme za důvěru všech, kteří se této akce zúčastňují. V této situaci jsme ale nuceni najít řešení, jak naprosto transparentním a spravedlivým způsobem vyhodnotit výsledky hlasování.

Velikonoce s Jesusem je benefiční akce, která v sobě spojuje mnoho aspektů. Jedním z nich je možnost, jak pomoci těm z nás, kteří pomoc z nějakého důvodu potřebují. Kampaň, která celou akci doprovází, je především oslavou lidskosti a solidarity. Nesmí se stát honem za penězi, soutěží o vítězství.
My hledáme způsoby, jak celou akci neustále vylepšovat ve všech směrech, jak posouvat možnosti, které se v této oblasti nabízejí. Narůstající finanční částky, které každý rok předáváme, jsou vyjádřením důvěry veřejnosti v tento projekt. Ale nesmíme zapomenout na to nejdůležitější. Za každou nominací je příběh konkrétního člověka, většinou velmi emotivní a bolestivý. Velice si vážíme osobní odvahy všech zúčastněných k jejich zveřejnění.
Kampaň je v určitém smyslu vždy velkým zásahem do osobního života nominovaných. Naším cílem je pomáhat plnit sny, ale musíme vždy zohlednit i ostatní závažné okolnosti.

Charitativní práce není v žádném případě ruleta s lidskými osudy. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat mimořádně benefiční koncert pro obě nominovaná děvčátka, Aniku a Adélku, a to tím způsobem, že každá nominovaná bude mít svou vlastní sbírku včetně sbírkového účtu. Pouze výtěžek z koncertu pak rozdělíme rovnoměrně mezi obě sbírky. Rodina Měřínských z akce dobrovolně odstoupila.

Věříme, že tento způsob je naprosto spravedlivý a alespoň částečně zohledňuje výsledky dosavadního hlasování. Zároveň umožní široké veřejnosti jednoznačně vyjádřit svou podporu jednotlivým nominovaným děvčátkům formou finančního příspěvku. Sbírky jsou úředně povolené a kontrolované, jejich pořádání podléhá zákonům a jejich průběh je přesně zaznamenán a zdokumentován.

Doufáme, že naše rozhodnutí přijmete s pochopením. Velká řada dopisů s osobními vzkazy, pozdravy, seznamy jmen lidí, mnohdy celých rodin, které nám poslaly svoje hlasy do redakce, hlasy do internetového hlasování i mnohé telefonáty jsou pro nás všechny nesmírnou podporou a motivací v naší práci, za které děkujeme. Vážíme si každého došlého hlasu, a i proto je pro nás důležité, aby si celá akce zachovala dobré jméno a důvěryhodnost i do dalších ročníků.

Děkujeme tímto také redakci Táborského deníku za nevídané nasazení a velmi osobní přístup k celé kampani.
Pokud budou doposud došlé hlasy v následujících týdnech a měsících ještě fakticky proměněny na konkrétní finanční příspěvky, můžeme společně letos splnit dva sny. Spravedlivě těm, ke kterým život příliš spravedlivý nebyl…

Za Občanské sdružení FEST2004 Andrea Koblasová, garantka akce Velikonoce s Jesusem