Prvním krokem je postupné upouštění hladiny „Novase“, jak je rybník veřejností v blízkém okolí přezdíván. Každý den by měla jeho hladina klesnout zhruba o třicet centimetrů. Současně s upouštěním rybníku odstartuje sběr vzácných druhů živočichů, jako jsou škeble, raci či velevruby, ale například i oddénků leknínů a dalších rostlin. Celou akci má pod kontrolou skupina odborníků.

Bližší informace připojil tajemník Městského úřadu Soběslav Radek Bryll. „Tato skupina, takzvaný ekodozor, zajistí následný transport živočichů a rostlin do částí rybníka, které jsou danou etapou stavby nedotčené. Pro umístění raků, škeblí a velevrubů využijeme i jeden z rybníčků užívaných Českým rybářským svazem nad Novým rybníkem,“ poznamenal Radek Bryll.

První fáze obahnění by měla trvat přibližně měsíc. Po jejím skončení bude Nový znovu napuštěn a rok si od prováděných prací odpočine; druhá etapa je naplánovaná až na jaro příštího roku.

S celým projektem se v úterý mohla dopodrobna seznámit i veřejnost, a to v rámci veřejného projednání akce, které se uskutečnilo v soběslavském kulturním domě.