Po pravé straně při cestě do Zvěrotic směrem od Soběslavi se na kopci tyčí kaplička, jejíž jméno není známé, stejně jako její osud. Ještě ale před několika lety okolo ní hrdě vzhlížely do krajiny dvě vzrostlé lípy, ženy k ní nosily květiny a patřila k těm, na kterých zub času díky pravidelné údržbě není téměř patrný. To se ale změnilo.

Kaplička u Zvěrotic v roce 2010.„Kaplička potřebuje nutně novou omítku, ale zmizela k ní i přístupová cesta," nastínil problém starosta Zvěrotic Miloslav Novotný.Kaplička u Zvěrotic v roce 2008.
Se stavbou dálnice D3 zůstala kaplička odříznutá. Zvěrotičtí se dokonce obávali, že bude muset budování ustoupit a zmizí úplně. „Nakonec se zachránila, ale dvě lípy, které rostly u ní, se kvůli dálnici porazily. Navíc nyní stojí na hraně svahu," popisuje starosta s tím, že se v kronice snažili Zvěrotičtí vyhledat, jak dlouho je s jejich obcí spjata. Žádné záznamy ale nenašly.

Ztrácí povědomí


Podle Ludmily Mikulové z Husitského muzea to není nic neobvyklého: „O těchto objektech se obvykle nic neví. Lidé si je mnohdy stavěli sami a některé nenajdete ani v katastrech. Za komunistů se náboženství potlačovalo a lidé měli strach ke kapličkám chodit, takže se o ně přestali postupně i starat. Mladí pak už neměli zájem," vysvětluje odbornice, která mapuje kapličky a boží muka na Táborsku.
„Problém je také v tom, že lidé mají krátkou paměť. Se ztrátou zájmu o tyto stavby se také vytratilo povědomí o tom, kdo je vybudoval," vysvětluje Ludmila Mikulová.

Kapličky na Táborsku• Nejvíce těchto drobných sakrálních staveb stojí v obcích okolo Veselí nad Lužnicí, Soběslavi i na Mladovožicku.
• Jde o stavby vybudované tradiční technologií a mívají sklony k vlhnutí. Často stojí i v blízkosti silnic, takže ani zvýšený provoz jim neprospívá. Potřebují každoroční údržbu
• Táborsko je specifické tím, že v okrese je minimum božích muk (drobné stavby ve tvaru sloupu nebo pilíře). Příčina sahá zřejmě do doby Rožmberků.

Kapličky obvykle nemají ani vlastníky. Existují ovšem grantové programy, ze kterých putují peníze na opravy i v případě, že si o ně zažádá osoba, která není majitelem.

Ani Zvěrotičtí nechtějí stavbu nechat napospas jejímu osudu. „Nechceme ji nechat spadnout. V rozpočtu na příští rok již počítáme s opravou. Myslím, že je tam vyčleněno zhruba sto tisíc korun a zkusíme zažádat i o dotaci. Nejde jen o obnovu kapličky, ale i o přístupovou cestu k ní. Musíme také jednat s vlastníky pozemku, na kterém stojí," sdělil budoucí plány Miloslav Novotný.

Toho, že stavba by si zasloužila více pozornosti, si všimli i místní: „Ještě před stavbou dálnice byla kaplička v daleko lepším stavu. Nyní jí chybí střecha a zatéká do ní. Asi mysleli, že ji zbourají. Sice nezbourali, ale její stav je žalostný," upozornila Zdeňka Žákovská.
Jak ale upřesnila Ludmila Mikulová, v podobném stavu jako zvěrotická je řada dalších. „Nelze říci, že by stav kapliček na Táborsku byl žalostný. Naopak se stav roku od roku zlepšuje a obce se o ně vcelku starají. Havarijních jich je jen hrstka, ale to není případ této zvěrotické," uzavřela.
Přímo na návsi ve Zvěroticích stojí další kaple, zrekonstruovaná před osmi lety. Dříve se u ní konaly i mše, nyní u ní místní každoročně rozsvěcí vánoční stromek.