K plánované schůzce zástupců školy a rodičů žáků táborské obchodní akademie s Jiřím Zimolou ještě nedošlo a hejtman už veřejnost uklidňuje: Obchodní akademie a zemědělská škola v Táboře by měly i do budoucna zůstat samostatnými subjekty a nemělo by dojít ani k jejich sloučení ani omezení výuky.

„Ani v Táboře ani v Písku nebyly návrhy na sloučení škol, tak jak je předložil odbor školství, obhajitelné. Nemohu souhlasit se slučováním škol s tak silnými historickými kořeny jako jsou Obchodní akademie a Střední zemědělská škola v Táboře,“ sdělil Deníku Jiří Zimola.
Dodal však, že jde o jeho osobní názor. O koncepci optimalizace středního školství, které se kraj ale stejně nevyhne, bude rozhodovat zastupitelstvo.
Je však jisté, že na stůl nepůjde v té podobě, jak ji předložila radní Jana Krejsová vedení obou táborských škol. Podle hejtmana Zimoly selhal krajský odbor školství, a to jak v závěrech své strategie, tak i ve způsobu jejich prezentace. Na svou funkci už proto rezignoval vedoucí odboru školství Jiří Moravec.

Vedením krajského odboru školství, mládeže a tělovýchovy je dočasně pověřena dosavadní vedoucí oddělení školství Hana Šímová. Ta má také za úkol návrh strategie rozvoje školství v Jihočeském kraji přepracovat.

„Líbilo se nám, jak to řešili v Pardubickém kraji, kde hejtman Radko Martínek řekl, že zruší ekonomické obory na neekonomických školách a ponechají obchodní akademie. Také si myslíme, že učňovské obory s maturitou jsou slepou uličkou. Učňovské školství by se mělo vrátit tam, kam patří. To znamená nehrát si na střední školy, ale produkovat kvalifikované učně,“ míní zástupce ředitele táborské obchodní akademie Jan Kappler.
V tomto duchu chce také diskutovat i s hejtmanem na schůzce, která se bez ohledu na poslední události uskuteční 10. února.

Škola, školský výbor ani rodiče ale nechtějí usnout na vavřínech a jen čekat, jak se dál situace vyvine.
„Naše aktivity směřují k tomu, aby nedošlo k původnímu záměru. Pokud je od něj nyní upuštěno, rádi bychom tyto aktivity pozměnili, ale nechceme se jich úplně vzdát. Podle nás byly některé argumenty chybné a my bychom chtěli zabránit tomu, aby se někdy v budoucnu znovu braly v potaz,“ doplnil zástupce školy Jan Kappler.

Předseda školského výboru je ale radikálnější. Žádá hlavu radní Krejsové.
„Podle mě radní Krejsová ztratila svým jednáním důvěru a my nemáme nikde záruky, že v budoucnu nebude jednat podobným způsobem jako dosud. Šéf odboru dělal jen to, co si ona sama vymyslela. Ona je zodpovědná, ona by měla odejít,“ reagoval na zprávy z kraje Libor Hrubý. Na pořadu dne je proto stále dopis předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi a zaslání námětu na odvolání Jany Krejsové všem krajským zastupitelům.

Obchodní akademie chce konstruktivně předložit i návrh, jak sama může kraji nějaké peníze ušetřit. Tři třídy, které si škola pronajímá v Jihočeské univerzitě, by se při změně organizace daly přesunout do budovy obchodní akademie a ušetřit tak přes 400 tisíc za rok na nájmu.
„Trochu si zkomplikujeme práci, ale když se tím budeme zabývat, tak by to mohlo jít,“ dodal Kappler.

Optimalizaci se kraj nevyhne
Z tiskového prohlášení JČK: Radní pro oblast školství Jana Krejsová uvedla, že od roku 1990 dochází trvale k sestupu studentů. Zatímco na začátku 90. let v Jihočeském kraji do prvních ročníků středních škol nastupovalo zhruba 11 tisíc žáků, v roce 2011 je to zhruba 5500 studentů. Z toho je evidentní, že současný rozsah středního a učňovského školství je dlouhodobě neudržitelný.. „Jistěže nás čekají konflikty a určitě se na všem neshodneme. Nedovolím ale, aby pod záminkou ekonomických ukazatelů došlo ke slučování nesourodých škol a oborů a aby se nebrala v potaz úspěšnost absolventů škol v reálném životě a na trhu práce,“ řekl hejtman Zimola.