Havrani jsou navíc velmi inteligentní ptáci a starostliví rodiče. Křičí, kálí a stále se rozšiřují. Z měst se je nedaří dostat ani různými experimenty, nefungují plašiče, sokolníci s dravými ptáky ani ořezy korun stromů. Vždy nad strachem vyhraje hnízdní pud a vazba na hnízdiště.

Havrani jsou velmi inteligentní ptáci a starostliví rodiče. Křičí, kálí a stále se rozšiřují. Jak v Táboře, tak například v Sezimově Ústí se zalíbilo koloniím havranů.
Experiment nevyšel: Káňata na havrany byla v Táboře krátká

V Budějovicích lze havrany pozorovat skrz kameru. Živý pohled přímo do hnízda mohou lidé sledovat na webových stránkách Přírodovědecké fakulty JU, kreativního centra nebo města České Budějovice: http://havrani.rabenstejnska.cz/

Tento pták má rozsáhlé území rozšíření a patří k nejpočetněji zastoupeným evropským krkavcovitým letcům. Počet párů hnízdících v Evropě se odhaduje až na 14 milionů kusů. Vyskytuje se téměř v celé Evropě a v pásu od západní Asie až po východní Japonsko.

Havrani. Ilustrační foto.
Havrany v Budějovicích sledují kamery. Podívejte se jim do hnízda i vy

V Česku pravidelně hnízdí i zimuje. Náleží mezi silně společenské ptáky. V mimohnízdním období se vyskytuje v početných hejnech. Na společných nocovištích se shromažďují i desetitisíce ptáků.