V sobotu po poledni se v Nedvědicích uskutečnila hasičská soutěž, která byla součástí oslav 100 let hasičského sboru v obci. Před sportovním kláním na návsi přednesli své projevy před nastoupenými osmnácti účinkujícími družstvy například kronikář obce Zdeněk Novotný, místostarosta Soběslavi Zdeněk Vránek, velitelé hasičských sborů a jiní. Ocenili dlouholeté členy nedvědického sboru před nastoupenou jednotkou a hasiči vzpomněli na své dva již mrtvé členy, k jejichž hrobu položili květiny.
Veřejnému zájmu neunikl starosta městyse Nedvědic pod Pernštejnem Petr Čermák. Obě nedvedická sídla udržují partnertsví již dvacet let. „Na nápad udržovat partnerství přišel můj kamarád. Zjistil totiž, že v republice existují ještě jedny Nedvědice. To byl vynikající objev, zkontaktovali jsme vedení a spolupracujeme. Je to spíše kulturní a společenská spolupráce, prostě o sobě víme a navštěvujeme se,“ vysvětlil Čermák.
Místostarosta Vránek vyzdvihl neocenitelný význam jubilea pro obec celkově. „Obec se dala zase dohromady a také díky hasičům, kteří významně přispívají svou činností, začala zase žít. Tahounkou všeho dění a života v obci je nezřízená optimistka paní Mládková,“ upřesnil s úsměvem Vránek.
„Dnešní nedvědický sbor čítá asi čtyřicet členů. Významně jsme zasahovali při povodních v letech 2002 a 2006 v Soběslavi. Celkově přispíváme k obecnímu životu,“ řekl zástupce velitele nedvědických hasičů Jan Žalda.
Na asi stovku návštěvníků slunečného odpoledne čekala živá hudba, stánky s občerstvením a strhující hasičské klání v podání osmnácti okresních družstev, plus družstvo Nedvědic pod Pernštejnem.