Jak sdělil Jaroslav Drahova, velitel sboru, připravují pravidelné akce pro občany: „Jde o hasičský ples, dětský karneval, masopust, ale také dětský den i mikulášskou nadílku," vyjmenoval.

Hlavním posláním hasičů je ale zásahová činnost. Spolupracují s kozmickými hasiči, kteří k Radenínu také patří. „Vyjíždíme hlavně k technickým zásahům, kterých je během roku několik, například pytlování a stavění protipovodňových hrází nebo také čištění silnic," řekl Jaroslav Drahota.

Aby hasiči zvládali své zásahy, musí pravidelně trénovat na soutěžích. Například v sobotu jedou na soutěž v požárním sportu do Chýnova. Za dva roky, kdy sbor oslaví 140. výročí založení, plánují soutěž doma, v Radeníně.

ZBROJNICE postavená v roce 1932. Zásahy sboru:
2012
• 20. června – odstraňování bahna a vody z komunikací (Nuzbely, Lažany)
• 26. června – čistění odtokového potrubí (Nuzbely)
• 3. července – odčerpání části vodní nádrže (Kozmice)
• 29. července – čištění bahna a vody z komunikací (Nuzbely)
2013
• 2. června - pytlování a stavění protipovodňové hráze (Nuzbely)
• 2. – 3. června – monitorování Hrobského potoka (Nuzbely)
• 28. září – požár slámy Radenín

2014
• 30. dubna – požární asistence (Lažany)

Z historie sboru:
• Radenínský sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1876. Postaral se o to řídící učitel František Rabiška.
• V roce 1880 se občané složili na čtyřkolovou ruční stříkačku. Do roku 1932 byla umístěna v zámecké kolně. Poté byla postavena hasičská zbrojnice.
• Hasiči uspořádali v neděli 12. října 1884 ve prospěch zakoupení hasičského náčiní divadelní představení, při němž provedli dvouaktovou veselohru Picardova „Ric anebo nic".