Byl založen roku 1889, kdy byla zakoupena také první stříkačka tažená koňmi. V té době čítal 23 požárníků. „Jelikož většina stavení bývala dřevěná s doškovou střechou, docházelo k častým požárům. Proto hlavní činností sboru byla především ochrana obyvatel, ale také jejich majetku,“ vysvětlil současný velitel Tomáš Hanzlík.

NEJVĚTŠÍ POŽÁR

K největším požárům v historii patří požár Panského blata v roce 1915, kdy hořela rašelina celé léto a s jeho likvidací pomáhalo i vojsko.

V roce 1939 sbor zakoupil první motorovou stříkačku. V průběhu několika let bylo sestaveno hasičské družstvo, které se účastnilo soutěží v požárním útoku.

V roce 1978 sbor zakoupil místo stávající motorové stříkačky klasickou přenosnou PS-12. V průběhu let členská základna rostla a v roce 1987 přibylo ve sboru osm žen. V roce 2014 dokonce sestavily vlastní sportovní tým. „Ženy stále přibývaly a díky tomu vzniklo i soutěžní družstvo,“ vysvětlil.

V současnosti sbor čítá na 59 členů. Komárovští hasiči se účastní mnoha soutěží. „Jezdí jak muži, tak i ženy, staráme se také o pořádání sportovních a kulturních akcí v obci. Jde především o hasičský a maškarní ples, okrskovou soutěž, pouťovou zábavu, Blatský pohár a mikulášskou nadílku,“ vyjmenoval Tomáš Hanzlík.

Oslavy v jejich režii lze navštívit již tuto sobotu od 13 hodin. Jak prozradil velitel sboru, je opravdu, na co se těšit.

BOHATÝ PROGRAM

Hasiči uctí památku položením věnců. „Na začátku bude slavnostní nástup všech sborů, poté předáme vyznamenání našim dlouholetým členům, přichystali jsme i ukázku požárního útoku v podání nejmenších hasičů a další,“ nastínil body z programu oslav.

Návštěvníci uvidí i přehlídku techniky či folklórní vystoupení Blaťáckého souboru. Nebude chybět ani hudební doprovod. K tanci a poslechu zahraje kapela Vlachovka.