Příchozí si tak mohli v klidu užít oficiální zahájení v podobě několika řečníků, součástí bylo mimo jiné předání ocenění aktivních členů SDH či akční ukázky mladých hasičů od přípravek po starší žáky, požární útok předvedl i ženský tým.

Krátce před 14. hodinou se uskutečnil slavnostní nástup všech přítomných jednotek. Košické přijeli podpořit také hasiči ze Zhoře u Tábora a Obory. SDH Planá nad Lužnicí, který se měl také zúčastnit, byl odvolán k lesnímu požáru hrabanky.

Nejstarší organizace v obci

Starosta obce Jaromír Černý poděkoval dobrovolným hasičům za jejich celoroční práci, volnočasovou činnost, brigády i zásahy při mimořádných událostech. „Naše myšlenky v tuto chvíli zalétají do dávné minulosti a my s hrdostí hledíme na vykonané dílo: 120 let nezištné, obětavé a usilovné práce. Není žádná společenská organizace v obci, která by se mohla pyšnit takovou délkou trvání své činnosti,“ konstatoval.

16. ročník soutěže v požárním útoku pro děti O pohár starosty obce Košice se uskutečnil v sobotu 27. května.
V Košicích děti soutěžily v požárním útoku. Místní týmy braly hned pět medailí

V době založení sboru v roce 1903 nebylo běžné, aby obec nebo stát zabezpečovaly členy sboru ve všech potřebách tak, jak je tomu dnes. „O co se dříve členové sboru nepostarali sami, to neměli. Nebyly žádné dotace, ale užívalo se slovo sbírka, práce, brigáda a pomoc bližnímu a sousedovi,“ zavzpomínal Černý. I v současnosti se hasiči podílí kromě své pracovní činnosti, údržby techniky a budovy, na kulturním dění. Pořádají hasičský ples, karneval pro děti, čarodějnice a stavění máje, sběr odpadků i kovového šrotu, reprezentují také na řadě soutěží v požárním útoku včetně disciplín hry Plamen.

Obětaví a akční lidé

Většinu práce při zásazích zajištují profesionální hasiči, ale přesto je třeba vyzdvihnout připravenost a rychlost zásahu místního sboru. Jeho členové i podle starosty SDH Košice Josefa Pařízka stále dokazují, že jsou vždy obětaví a připravení podat bez meškání pomocnou ruku. „Rád bych poděkoval zásahové jednotce za její nasazení a také našim ženám za předávání hasičských sportovních zkušeností naší mládeži. Jejich aktivita totiž nezůstala pouze u požárních útoků, ale rozvinula se o časově náročnou celoroční soutěž Plamen,“ dodal s tím, že děkuje za vzornou reprezentaci i usilovnou tréninkovou činnost.

Historické okénko

Historii sboru společně s kronikářkou obce Alenou Procházkovou zmapovala instruktorka a členka SDH Košice Natálie Klípová. „U nás vznikl sbor dobrovolných hasičů v roce 1903 na počest nastoupení Otty Harracha jako majitele želečského panství. Podnět k tomu dal učitel Josef Liška, společně se starostou Josefem Minářem pomáhal s organizací a administrativou při ustanovení spolku,“ zmínila.

Potřeba založení sboru v té době byla nezbytností, protože šlo o období řady požárů. „Požáry před rokem 1900 popsali učitelé ve školní kronice,“ upřesnila Klípová s tím, že v té době stálo v obci mnoho dřevěných stavení, hořely stodoly, chlévy i další nemovitosti. Řada objektů neměla ani pojištění.

Košice se nachází nedaleko Soběslavi v jihočeském kraji. Historie obce sahá až do 13. století. Obec se skládá za tří místních částí Košice, Doubí a Borek.
V jihočeských Košicích se krásně žije, klid ruší jen dálnice a koridor

29. června 1905 vyhořela například kolna obecního kováře v Doubí, 17. července 1097 zasáhl obecní pastoušku v Košicích blesk, 13. června 1916 zapálil blesk také stavení čp. 86, od něj vyhořelo i to sousední. „Až na jeden jde o příklady požárů, které nemají pamětníka, varují ovšem, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán,“ uzavřela Natálie Klípová.

Během celého dne byla k dispozici výstava fotografií z činnosti sboru, prezentace požární techniky, zároveň se konalo také setkání občanů. Na rožni se už od rána otáčelo sele, nechyběla široká nabídka občerstvení. Zábava pokračovala s kapelou Rytířanka a do ranních hodin, potom následovala ještě diskotéka. (lep)