Cvičení bylo lokalizované do Lužnické ulice. Konkrétním protipovodňovým opatřením podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů předcházelo přesně tak, jak by tomu bylo za reálné mimořádné události, zasedání povodňové komise města Tábor. A pak už vše běželo v rychlém sledu událostí. "Na základě vyhodnocení situace starosta města vydal pokyn ke stavbě protipovodňových stěn mezi říčním kilometrem 39 a 41, kde se fiktivně předpokládalo ohrožení občanů a majetku v důsledku vylití vody z koryta Lužnice. Součástí pokynu starosty města byla také instalace velkoobjemového čerpadla," naznačila Vendula Matějů okamžiky, které cvičení odstartovalo.

Prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje byly svolány profesionální jednotka ze stanice Tábor a jednotka SDH města Tábor v počtu necelých dvou desítek hasičů. Cvičení se dále zúčastnili pracovníci firmy ČEVAK, kteří uzavírali kanalizační šoupata, a pracovníci Technických služeb města Tábor, s. r. o., kteří zajistili dopravu kontejneru s protipovodňovými zábranami.

Vlivem intenzivních srážek se řeky Nežárka a Lužnice na Táborsku a třeba i Černovický a Bechyňský potok dostaly mimo svá koryta. Zaplavená jsou pole, louky i pastviny.
Nežárka a Lužnice se vylily z koryt. Postrašily i některé potoky

Úkolem celého cvičení bylo na taktické úrovni prověřit:

činnost velitele zásahu se zaměřením na provádění povodňových zabezpečovacích prací,

činnost zasahujících jednotek a jejich práci při stavbě protipovodňových zábran,

akceschopnost Technických služeb města Tábor, s. r. o., při dopravě protipovodňových stěn,

reakční dobu od vydání pokynu starosty po výstavbu stěn.

Dovoz a stavba protipovodňových zábran a instalace velkoobjemového čerpadla v rámci cvičení zabrala zúčastněným něco málo přes dvě hodiny. Zda bylo cvičení nejen v tomto ohledu úspěšné, bude předmětem dalšího hodnocení.