Do historie se zapsali nejen zásahy při povodních. Například v roce 1997 obyvatelé Drahova včetně hasičského sboru vybrali mezi s sebou peníze a odvezli je do nejvíce postižené obce Troubky. O pět let později Lužnice s Nežárkou vyplavily Veselí nad Lužnicí. A protože je Drahov mimo zátopovou zónu, vyslal do města zásahovou jednotku, aby pomohla při odstraňování povodňových škod.

Z historie: • Sbor vznikl v roce 1905, ve stejném roce začal vést pamětní knihu Josef Čížek.
• V období 2. světové války 1938 – 1945 jsou zakázány schůze, několik členů sboru bylo zastřeleno při výkonu služby hloubkovými letci a Bohumil Erla byl popraven za přechovávání uprchlíků.
• V 50. letech sbor pořádá plesy, v roce 1954 zasahuje dokonce u třech požárů.
• 60. léta přináší do jednotky první motorovou stříkačku, sbor také obměňuje výstroj a výzbroj. V tomto období hasiči vyjíždí k požárům v Hamru a na Lužanu.
• O desetiletí později je stříkačka již vyřazena z provozu. Zasloužilí členové získávají věrnostní medaile. V 70. letech hasiči pomáhají u pěti požárů a také po krupobití v červenci 1974, při kterém se vyvrátila stoletá lípa a spadla na kostel, kde způsobila velké škody
• v roce 1997 Moravu postihly povodně. Občané i hasiči mezi sebou vybrali peníze a dovezli je do nejvíce postižené obce Troubky

„Náš sbor je ve veselském okrsku jedním z menších a tomu úměrně odpovídá i vybavení. Máme hasičskou stříkačku PS 12 vyrobenou okolo roku 1970. Zaparkovaná je v hasičské zbrojnici, která se nachází ve spodní části obce," sdělil starosta dobrovolných hasičů Jan Dvořák. Kromě zbrojnice slouží sboru i podkroví obecního obchodu, kde má vybudovanou klubovnu.
Drahovská jednotka momentálně čítá 40 členů, z toho šest je ve věku od 18 do 25 let, zbytek je starší. Deset hasičů už je dokonce zasloužilých.

„Pravidelně se účastníme prvního kola soutěže v požárním sportu. Letos tomu nebude jinak. Pořádají ji v Horusicích," nastínil Jan Dvořák, co hasiče čeká tento rok za program.

Kulturní akce

V Drahově vlastně skoro všechny kulturní akce organizují hasiči. „Jde například o tradiční traktoriádu, která se bude konat již posedmé, dále maškarní karneval, dětský den či prázdninové opékání vuřtů a podzimní lampionový průvod. Vypomáháme také různými brigádami, a to od sběru železného šrotu až po úklid obce," popsal činnosti.
V obci ale chybí družstvo malých hasičů – nenarodilo se tolik dětí.