Jak sdělil Michal Paleček z HZS Tábor, jedná se o každoroční výcvik jednotky. Práce na klidné hladině absolvují všichni hasiči z požární stanice Tábor tedy celkem 39 výjezdových hasičů včetně instruktorů. Požární stanice Soběslav má výcvik v jiné lokalitě.

Obsahem cvičení je práce na vodě například ovládání a manipulace se záchranným člunem, jízda s motorem i pádly, nácvik záchrany tonoucích osob, vyhledávání osob, zopakování zásad bezpečnosti práce a návyky práce s ochrannými prostředky. „Veřejnost by neměla být průběhem hasičského cvičení nijak významně ovlivněna. Může však dojít k rušení klidu rybářů vlivem pohybu člunu po hladině,“ uvedl Michal Paleček.

Cvičení je časově závislé na osnově, možnostem daného dne a počasí. Hasiče může veřejnost v uvedených dnech na nádrži zahlédnout většinou od 8 do 15 hodin. Jednotky budou provádět výcvik nejčastěji v oblasti plovárny či pod mostem z důvodu dobrého nástupu na vodní plochu.