Informoval o tom mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje Adam Koloušek. Předmětem sanace skalní stěny je podle něho omezení působení nepříznivých povětrnostních vlivů, vody, mrazu a zajištění potenciálně nestabilních skalních bloků. "Horniny podél silnice jsou silně rozpukané a podléhají zvětrávacím procesům. Odstraněny pak budou i nestabilní bloky a části skalní stěny včetně napadávky v jedné z etáží stěny," popsal Adam Koloušek.

V rámci plánovaných prací budou spodní dvě patra skalní stěny zajištěny ochranou sítí s vyplétanými ocelovými lany, které zabrání padání kamení.

"Zvětrávání a další degradace povrchu částí přilehlých horní hraně druhé etáže a nižší úrovni zcela zvětralého horizontu v koruně skalní stěny bude omezena instalací ochranné sítě s podloženým protierozním geosyntetikem. Stabilita zbývajících kritických bloků pak bude posílena individuálním kotvením. Součástí prací je i následná obnova systému odvodnění komunikace I/19," doplnil Adam Koloušek.

Přístup k samotné skalní stěně bude zajištěn z přilehlé silniční komunikace. Pro účely sanace zde bude dočasně zabrán vždy jeden jízdní pruh pro každou stranu skalního zářezu. Okolo stavby se tak bude jezdit vždy pouze jedním jízdním pruhem v obou směrech.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost ROCKNET s.r.o. za cenu 17,3 mil. Kč bez DPH. Hotovo by pak mělo být do konce letošního roku.