Informovala o tom mluvčí nemocnice Jana Háková s tím, že dosavadní primář Jiří Holub požádal o ukončení své funkce k 31.březnu. "Na oddělení jako lékař však zůstává i nadále. Funkci primáře vykonával 29 let," uvedla Jana Háková.

Doplnila, že v polovině března se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení této pozice a představenstvo nemocnice i na základě doporučení výběrové komise rozhodlo o ustanovení Štěpána Hájka do funkce primáře ženského oddělení Nemocnice Tábor.

Slavnostního otevření, jež se uskutečnilo v únoru, se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Pásku přestřihl s vedoucí skupiny Marcelou Slabou a předsedou představenstva nemocnice Ivem Houškou.
V táborské nemocnici zřídili pro děti zaměstnanců Dětskou skupinu Gampík

Pro Štěpána Hájka není gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Táboře novým prostředím. Působil zde delší dobu jako lékař. Je pro něj důležité se neustále zdokonalovat a držet krok s moderními trendy: „Naší prioritou je kvalita poskytované péče, která našim pacientkám umožní cítit se exkluzivně a v bezpečí, v nejlepších rukách.“

„Kolegovi Jiřímu Holubovi moc děkujeme za dlouholeté špičkové vedení oddělení a přejeme mu pevné zdraví i další spolupráci s naší nemocnicí. Stejně tak i novému panu primáři a jeho týmu na oddělení přejeme dobrý start do nové etapy pracovního života,“ vzkázal ředitel nemocnice Ivo Houška..