Táborské Husitské muzeum včera představilo svůj nový unikátní exponát. Faksimile litoměřického graduálu z roku 1517.
„Graduál je zpěvník, z něhož na kůru zpíval pěvecký sbor měšťanů. Váží minimálně 45 kilogramů a měří 75 krát 45 centimetrů. Je tak velký, aby všichni zpěváci do něj dobře viděli,“ uvedl k originálu národní kulturní památky, která je po dlouhých letech vystavování v litoměřickém muzeu zakonzervována v Národním archivu a čeká na restauraci, Jakub Smrčka z muzea.
Podle fotografických snímků kopii iluminace vytvořil táborský malíř Aleš Slavík a vazbu knihy Josef Brcháň z jindřichohradeckého knihařství Jaromil Ledecký. „Zrealizoval jsem repliku tří stran, práce mi trvala zhruba pět měsíců a Tábor je jediným městem, kde jsou k vidění,“ uvedl ke své práci malíř.
Práce na vazbě si vyžádaly dalších šest měsíců. „Knihaři použili speciální papír, aby měl vlastnosti podobné původnímu pergamenu. Originál se ale ve vazbě nezachoval, takže jsme vycházeli z toho, jakou podobu tenkrát mohla mít,“ dodal Smrčka.
Z obrovské knihy jsou přemalovány pouze tři strany.

Historické dílo

Graduál se vztahuje k utrakvistické církvi, jejíž členové přijímali podobojí, a církev se tak stala jistou spojkou k husitství.
Litoměřický graduál obsahuje jednu z nejvýznamnějších ikonografických památek na mistra Jana Husa, celostrannou iluminaci jeho upálení na hranici a vzetí do nebeské slávy.
Dochovala se jen díky velkému štěstí, neboť v době třicetileté války si iluminace často vojáci řádící v knihovnách vyřezávali jako suvenýry. Značná část byla zničena i ideologickou cenzurou v období rekatolizace.
Kniha, na níž písaři pracovali několik let, ve své době představovala značné bohatství a také Litoměřice kodex uchovávaly jako městský poklad. Fiksimile v Husitském muzeu chrání speciální skleněná vitrína.