Od 60. let minulého století leží sklepy pod táborskou restaurací Beseda ladem. Přitom jde o největší a nejunikátnější podzemní prostory Starého Města. S myšlenkou, jak jim dodat punc a do Tábora přilákat více turistů, přišla Střední škola obchodu, služeb a řemesel. Do dvou let mají sloužit Muzeu pivovarnictví a minipivovaru.

„Beseda připadla škole v roce 2005. Za tu dobu jsme zrekonstruovali první patro, krovy, fasády a vybudovali i apartmány. Dnes se Besedou můžeme chlubit, ale stále nabízí možnosti dalšího využití," nastínil ředitel školy Jaroslav Petrů, od kterého nápad zřídit muzeum vzešel.

„Pivovarnictví v Táboře má tradici. Exponáty bychom si sháněli vesměs sami. Už nyní mám zmapované pamětníky a sběratele," dodal Jaroslav Petrů s tím, že by spolupracovali také s Husitským muzeem.

Právě tady začíná prohlídka podzemí, která by v Besedě končila, stejně jako tomu bylo před několika desítkami let. Projekt za 11,5 milionu korun by měla celý pokrýt dotace. Záměr školy vedení města podporuje.

„Radnice se finančně podílet nebude, ale schválili jsme, že město zaštítí žádost školy 
o dotaci na vybudování muzea. Muzeum vidíme jako dobrý produkt pro rozvoj cestovního ruchu a budeme ho propagovat v turistické nabídce," naznačil spolupráci starosta Jiří Fišer.

Pivovarnictví v Táboře
• Pivo se v Táboře vařilo už v době založení města • Nejprve ho vařili sami měšťané a zásobovali jím celý okolní kraj • Na počátku 17. století táborští radní založili městský pivovar, jehož výnosy jim pomáhaly financovat daně císaři • Táborské pivo bylo hodně známé, výroba v městském pivovaru skončila ve druhé polovině 20. století.  

Střední škola obchodu, služeb a řemesel požádala o podporu do Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Podílet se má i Jihočeský kraj. Pokud bude škola se žádostí o grant úspěšná, začne se s realizací již v letošním roce. Hotovo má být do konce června roku 2015.

„Kraj bude projekt spolufinancovat ve výši 15 procent a předfinancuje ho z 85 procent nákladů. To je ovšem ještě podmíněno tím, že bude přidělena dotace z ROP. Ta by měla činit právě 85 procent investice," upřesnil k číslům jihočeský radní za KSČM Václav Ebert z Tábora.

Kromě exponátů se návštěvníci mohou těšit i na minipivovar. „V muzeu by se lidé dozvěděli o historických postupech vaření piva, ale chceme, aby tady mohli i pivo ochutnat. Zaměstnali bychom vařiče, který by se o výrobu postaral. Z muzea by pak vedly schůdky rovnou do Besedy," shrnul plány ředitel školy Jaroslav Petrů.

Také vysvětlil, že Muzeum pivovarnictví je krokem, jak do Tábora přilákat více turistů, zvýšit vytíženost restaurace Beseda a také přiblížit aktivity školy. Do dispozice, kterou má dnes Beseda, ji přestavěl hoteliér Teverný a už v minulosti tady byla učňovská výchova. I nyní slouží k praktické výuce budoucích kuchařů a číšníků.

Z historie Besedy, č.p.5

Průčelí besedy vzhlíží na Žižkovo náměstí v novorenesančním slohu. Štít domu nese znak rytířského rodu Myslíků z Hiršova. Interiéry se pyšní gotickým klenutím a nástěnnými malbami.
• Pivní a vinné sklepy z roku 1438 zabíhají až po děkanský kostel a jsou tesané ve třech patrech do skály.
• Dle pověsti stavěl dům mistr Staněk z Menšího Města pražského (Malá Strana), jehož dílem je sousedící kostel.
• Původní dům v roce 1532 vyhořel a na jeho místě nechal Jan Lichvic postavit nový.
• Po něm přešel dům do majetku Pavla Zálužského, poté například Adama Keizla či Pavla Kaplíře. Roku 1621 se ho ujal vojevůdce Marradas. V 18. století sloužila část místností úřadu hejtmana a roku 1810 se stává majetkem obce. Ta ho pronajímá a posléze tady vzniká Měšťanská beseda, kde se scházely přední osobnosti a konaly se zde přednášky.
• Vystřídala se tady řada majitelů, až roku 1933 koupil dům hoteliér Jaroslav Teverný, který uvedl dům do původního stavu a vzniká hotel Beseda.
• Od roku 2005 připadá dům táborské Střední škole obchodu, služeb a řemesel, Bydlinského. Od té doby prošel dvěma rekonstrukcemi.