Manželé Janovští pobírají oba příspěvek na péči prvního stupně ve výši 2000 korun. Oba žijí v prostorách táborského G – centra. Zatímco jednaosmdesátiletý Ladislav Janovský je klientem domova pro seniory, jeho sedmasedmdesátiletá manželka Věra využívá péče odlehčovacích služeb.
Příspěvek na péči pana Janovského náleží ze zákona zařízení poskytujícímu péči. Jeho manželka by teoreticky mohla se svými dvěma tisíci disponovat sama. „Můj důchod nepokryje zcela náklady na ubytování a stravu v odlehčovacích službách, takže většina mého příspěvku na péči jde na doplacení pobytu,“ říká Věra Janovská. Oba jsou ale prý rádi, že je o ně postaráno, a peněz nelitují. Paní Janovská je čekatelkou domova pro seniory a těší se, že až se nějaké místo uvolní, budou moci s manželem zase bydlet pohromadě. Zatím se navštěvují jako za svobodna.
„Když jsme ještě s manželem bydleli v našem rodinném domku, používali jsme příspěvek na zaplacení sousedům za nákup, nebo jsme dceři přispívali na benzin, když za námi až z Plzně přijela a pomáhala nám tady,“ vysvětlila Věra Janovská. Využívali také pečovatelskou službu. „Přijeli nám uklidit a vozili nám obědy,“ doplnila důchodkyně.
Podle sazebníku střediska odlehčovacích služeb stojí pobyt na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji 280 korun za den, tedy 8400 korun za jeden měsíc. Mnoho seniorů ale tuto částku ze svého důchodu nepokryje a doplácí pobyt právě z příspěvku na péči. Kromě toho ještě využívají i některé další služby, které zařízení nabízí.
„Problém může nastat v momentě, kdy běží lhůta pro vyřízení příplatku na úřadě. Trvá to minimálně měsíc, ale tou dobou už může některý klient našich služeb využívat, a přitom na ně ještě nemá dostatek prostředků. V tomto případě musí spolupracovat rodina a částečně pobyt dotovat,“ upřesnila zaměstnankyně odlehčovacích služeb Stanislava Kolářová.
Peníze se ale vyplácejí i zpětně od doby, kdy na ně vznikne nárok. Takže v žádném případě o příspěvek potřební nepřijdou.