„Právě rozšíření časové dostupnosti pečovatelské služby pro táborské seniory je jedním za základních předpokladů, aby senioři zůstávali co nejdéle doma a nemuseli odcházet do pobytových sociálních služeb, a je také naší jednoznačnou prioritou. Jde zároveň o zásadní pomoc a podporu rodinných pečujících,“ uvedl Jiří Horecký, radní Tábora a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Požadavek na lepší dostupnost služeb proto dominoval nedávnému výběrovému řízení na nové vedení G-centra Tábor.

Pečovatelská služba od 1. září 2023 rozšiřuje svoji provozní dobu z původních 7.00 hodin až 17.00 hodin na 6.00 hodin až 22.00 hodin. Dále začíná nabízet pomoc, péči a podporu seniorům také o víkendech.

„Pečovatelská služba může být poskytována zájemcům, kteří mají sníženou schopnost zajistit své životní potřeby v oblasti sebeobsluhy a chodu své domácnosti, své životní potřeby plně nezajistí ani za pomoci rodiny či nejbližšího okolí. Pečovatelská služba nabízí občanům města Tábor mimo jiné pomoc při osobní hygieně a oblékání, donášku nákupů, úklidy, donášku obědů i v dietním režimu, pomoc při přípravě a konzumaci jídla, doprovod na procházku, k lékaři nebo na úřad, praní prádla, základní sociální poradenství,“ řekla ředitelka G-centra Tábor Jana Svačinová.

Na minulých jednáních zastupitelé města diskutovali o zvýšení sazeb úhrad za úkony pečovatelské služby. Ke zvýšení došlo k 1. 3. 2023. Nyní město pracuje na rozsáhlé analýze nákladovosti pečovatelské služby v Táboře i v rámci celostátního porovnání. Analýzu projedná zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání. Ale i březnové zvýšení úhrad umožnilo mimo jiné zaměstnat další pečovatelky a tím rozšířit místní a časovou dostupnost pečovatelské služby ve městě.

Další změnou je účtování dovozů obědů pro manžele, páry, rodinné příslušníky. S platností od 1. 9. 2023 bude zpoplatněn dovoz stravy pro jednu bytovou jednotku jen jednou částkou.

„K těmto úpravám přistupujeme na základě zpětné vazby od klientů. G-centrum se snaží pružně reagovat na požadavky z terénu a tak také s platností od 1. září rozšiřuje portfolio fakultativních (nepovinných, volitelných) služeb. V poslední době je žádaný například dohled. Tato služba umožní pečujícím vyřídit si například osobní záležitosti na úřadech, dojít si k lékaři, ke kadeřníkovi apod. O jejich seniora bude po tuto dobu postaráno. Chtěla bych také rozptýlit obavy klientek pedikúry, že dojde ke zrušení této žádané služby. Rozhodně ji chceme zachovat. Jen pro veřejnost připomínám, že fakultativní služby může využít pouze ten klient, který má uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou na některou ze základních činností,“ dodala místostarostka města Tábor Lenka Horejsková.

G-centrum Tábor také připravuje komunikační a mediální kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o možnostech využití sociálních služeb pro seniory města Tábor.