Dnes téměř sedmasedmdesátiletý František Vaněček z Měšic přišel na sobotní den otevřených dveří jako první z generace, které ve škole v Husově ulici začalysbírat vědomosti. Jako patnáctiletý chlapec školu opustil před 62 lety. Tehdy v roce 1948ještě komplexškolfungoval jako dívčí a chlapecká škola a poslednímu ročníku se říkalo jednoroční učební kurz.

Při prohlídce školy už našel jen málo toho původního. Důvěrně známé mu ale bylo schodiště i zábradlí, svou třídu v suterenu však již nenašel.V těchto místech postupem modernizace vznikly šatny.

"Tenkrát jsme žádné neměli, to jsme sikabáty pověsili přímo ve třídě," zavzpomínal při pohledu na šatny. Společně jsme prošlicelou školou, zastavili se v původní tělocvičně a došli do bývalé kreslírny, kteráspojovala oba pavilonynovoměstských škol. V chlapecké kreslírně - dnešní učebně chemie, seposadil a hlavou mu šly myšlenky naspolečné hodiny s učitelem kreslení.Učitele měl toho nejpovolanějšího- Karla Valtera, kterýje dodnes respektovaným umělcem.

"Obě kreslírny spojovaly dveře a my, kluci, jsme klíčovou dírkou pozorovaliděvčata," vzpomínána chvíle, kdy v jedné třídě spolu děvčata achlapci ještě neseděli. Do školy musel chodit pěšky až ze Zaluží, dnes říká, že pokud dítětinejede autobus, do školy nejde. Pro ně však jiný způsob přepravy neexistoval.

Zatímco v době, kdy do školy chodil František Vaněček, byly vymožeností snad jen dřevěné lavice s kalamářem, pro Martinu Hůnovou to byl na konci 70. let kotoučový magnetofon a pro dnešní dětidotyková tabule."Ta je bezvadná, aleobyčejnou tabuli a křídy ještě taky máme.Ale smartboard je lepší," hodnotila současné pomůcky Lucie Zákostelecká ze 6. C.

S výstavbou Nového města přibývalo v Táboře obyvatel i dětí, a tak na sebe nenechala dlouho čekatpotřeba nové školy. Po dlouholetém prosazování peněz i vhodného místa se začalo stavět na Maredově vrchu. První žáci do tak zvaných Masarykových škol, které vyprojektoval Václav Vejrych z Prahy, nastoupili prvního září 1929, kdy v Táboře jako starosta úřadoval Václav Soumar. Od tédoby se její podoba měnila. Naposledy výstavbou moderní tělocvičny, kterou na začátku letošního roku začaloužívat bezmála 700 žáků. Po letech strádání tak škola dostala odpovídající tělocvičnu, která stála necelých 17 milionů korun.