„Nebýt Kovosvitu, Sezimovo Ústí ani nemuselo být. Možná by se stalo předměstím Tábora. V roce 1939 tu stálo jen málo domů, ale dnes tu žije už přes sedm tisíc lidí. O to se zasloužil Baťa," slyšeli přítomní od starosty. Generální ředitel zase Baťovu školu práce přirovnal k úžasnému příběhu, který se nyní snaží oživit, neboť získat kvalitní pracovníky do strojírenské výroby není pro firmy lehké.

Oslavy s prvními zaměstnanciKdyž se majitel závodu František Komárek díval do tváří lidí před sebou, netajil radost. Jim všem, kteří před 75 lety přišli do Kovosvitu pracovat a zůstali mu věrni po celý svůj aktivní život, podal ruku a osobně za odvedenou práci poděkoval. Jako Tomáš Baťa i on člověka, který pro něj pracuje, staví na první místo.

První obráběcí stroje se v Sezimově Ústí začaly vyrábět v prosinci 1939. Přibližně v této době vzniklo 
i známé logo MAS – Moravské a Slovenské strojírny. Slévárna – srdce Kovosvitu, tu funguje od roku 1940.

Národním podnikem se závod stal v roce 1949, kdy v něm mělo práci 1700 lidí. Od 60. let, s rozvojem elektroniky se podnik začíná zabývat vývojem a výrobou numericky řízených strojů. Vrcholu se Kovosvit dotkl v 80. letech s univerzálním soustružnicko – frézovacím centrem MCSY 50 a 80. Stroje se staly inspirací i pro mnohé zahraniční firmy.

Dnes se závod soustředí na hi-tech technologie, neboli výrobu multifunkčních a pětiosých strojů, které snesou přísné srovnání se světovou špičkou. Mezi klíčové trhy Kovosvitu patří Česko, Slovenko, Polsko a Rusko, kde společnost spoluvlastní výrobní závod. Svoje aktivity orientuje i na Kazachstán, Indii, Turecko a Čínu, kde Kovosvit již prodal první stroj a jedná o založení společného podniku.

V Ústí žije od svých patnácti

Nejstarší Baťovák Vlastimil JanoušSezimovo Ústí – Ve Zlíně Vlastimil Janouš nastoupil prvního září 1939 do baťovácké školy, a šestého prosince už vystupoval v Sezimově Ústí. Bylo mu patnáct a od té doby ho neopustil.

„Ve Zlíně jsme bydleli na internátě, kde bylo teplo, pořádek, ve městě byly silnice i chodníky. Ale tady nebylo nic. Z Tábora nás přivezlo nákladní auto, vystoupili jsme do bahna. Došli se ubytovat do domečku u nádraží, který pořád stojí. Nahoře jsme měli postele a kamna, ale víc kouřila než topila, ale přežili jsme to. Ráno jsme šli na šestou do práce a po osmi hodinách do školy," vzpomíná na začátky.

V té době ležel před fabrikou lán pole a velký statek, u nádraží stály Baťovy domky a začínala fungovat první základní škola. Tady se odpoledne vzdělávali i baťováci. „Ale židličky i stolečky nám byly hrozně malý," směje se Vlastimil Janouš, který se po čtyřech letech zařadil mezi vyučené strojní zámečníky.
Světem zmítala druhá světová válka, i Sezimovo Ústí pociťovalo nedostatek tepla a jídla.

„Ale Baťa se o nás staral nad poměry. Dostávali jsme mzdu, minimální byla 120 korun, měli ubytování, školu a dostávali jsme i jídlo. Válku jsme vůbec nepociťovali, nálety tu byly až na konci války, třeba na nádraží ostřelovali lokomotivu a starší taky museli jít na práci do říše. V šestačtyřicátém jsem nastoupil na vojnu a po návratu už pracoval jen tady. Nejdřív jako dělník, potom jako technik, protože jsem si dodělal průmyslovku."

Do důchodu odešel Vlastimil Janouš v roce 1984, ale zaslouženého odpočinku si hned neužíval. Pracoval i v důchodu a definitivní tečku za érou v Kovosvitu udělal až o šest let později. Když se dnes do fabriky přijde podívat, žasne nad dokonalostí nových obráběcích strojů.

Dokázala ovládnout i frézku

Baťovácká pamětnice Anna MíkováSezimovo Ústí – Písecká rodačka provdaná Anna Míková nastoupila po základní škole do Zlína, kde začala chodit do Baťovy školy práce a zároveň pracovala v oddělení výroby jízdních kol.

Když se tento výrobní program v roce 1940 stěhoval do Sezimova Ústí, sbalila svoje věci a přestěhovala se také. Blíž svému rodišti. Školu tady v roce 1943 dokončila.

„Postupně jsem dělala na frézce, na horizontální i vertikální. Když muži ročníku 1920 a 1921 museli odejít na práci do Německa, tak my děvčata jsme nastoupila na jejich místa," přibližuje válečnou dobu.

Dodnes si pamatuje svůj příjezd. Když onoho dubnového večera roku 1940, po Velikonocích, vystoupila z vlaku, viděla jen ceduli s nápisem Sezimovo Ústí. Jinak nic. „Byla tma a my se neměli jak orientovat. To víte, bylo to vlastně staveniště. Naše domky ale už stály, tam jsme se nastěhovali. Na jedné světnici jsme bydleli třeba čtyři. Ale dobře se o nás starali, dostávali jsme jen málo peněz, zato nám platili jídlo a ještě nám i spořili," vypráví s tím, že její první a nejbližší kamarádky ale již nežijí.

Když Tomáš Baťa v Sezimově Ústí postavil internát, přestěhovali se z domečků do nového objektu u dnešní střední školy. Tady se o ně staraly vychovatelky. Režim měla děvčata přísný: boty musely být čisté, večerku bylo nutno dodržovat.

V Sezimově Ústí Anna Míková našla i svého budoucího manžela, velmi úspěšného fotbalového brankáře, za kterého se provdala v roce 1948. Postupně se jim narodili dva synové, ale protože v té době ještě nefungovaly ani jesle ani mateřská škola, zůstala s dětmi osm let doma.

Když se vrátila, získala místo ve výdejně nástrojů. Kovosvit opustila v roce 1980 a dodnes bydlí v domečku, který jim po svatbě přidělili.