Na fórum dorazilo téměř 130 Táboráků, kteří se rozdělili do šesti pracovních skupin. Společně pak diskutovali nad prioritami města. Každý kulatý stůl poté zvolil jednu zdravotní a dvě strategické priority. I přes zadání fóra na téma zdraví převažovala mezi diskutujícími otázka možné stavby věznice na Všechově. Ta ovládla převážnou většinu stolů.

CENTRUM PRO MLADÉ

Pro některé ze zúčastněných to bylo zklamáním. Patřil mezi ně i terénní sociální pracovník z táborského komunitního centra Cheiron T Roman Prokůpek. „Jsem tady především proto, že vnímám potřebu otevření nízkoprahového centra pro mládež na Sídlišti nad Lužnicí. Mezi našimi klienty je o tuto službu velký zájem, proto jsem ji tu chtěl také navrhnout mezi možné priority města. Bohužel mám ale pocit, že se tu neřeší nic jiného než Všechov,“ uvedl.

APELUJÍ NA MĚSTO

Opačného názoru byl Daniel Míka, který patří mezi iniciátory petice proti stavbě věznice. „Problém její možné výstavby vnímám jako zásadní. Máme v tomto směru podporu více jak sedmi tisíc lidí, kteří ji tu nechtějí. Proto chceme apelovat na zástupce města, aby byli v jejím odmítnutí razantní,“ sdělil.

Jeho názor sdílela značná část diskutujících, tento požadavek se proto objevil mezi prioritami u čtyř z šesti kulatých stolů.
Ve výsledném hlasování mohl každý z účastníků dát jednotlivým prioritám po jednom ze dvou hlasů, které měl přiděleny. Odpor proti stavbě věznice se pak jasně promítl ve výsledcích. Získal 94 hlasů. Se značným odstupem (35 hlasů) skončil požadavek na výstavbu seniordomu, následovaný fotbalovým stadionem v Kvapilově ulici s 28 hlasy.

Požadavek bránit stavbě věznice označil v závěru fóra starosta Štěpán Pavlík za splněný. Podpořil jej v tom i městský radní a ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka. „Považuji tento požadavek za určitý anachronismus. Obzvlášť poté, co jsme jasně deklarovali, že ji město nechce a nebude s tímto záměrem souhlasit,“ upřesnil.

PLÁN PŘESTAVBY KNIHOVNY

V rámci fóra vystoupila také ředitelka městské knihovny Eva Měřínská, která účastníky seznámila s plány chystané rekonstrukce knihovny.

Radnice nyní plánuje ještě další ověření získaných výsledků fóra. Nechá o nich hlasovat formou ankety v ulicích města a také na sociálních sítích.

Ve středu večer se v sále společenského centra Univerzita konalo další fórum Zdravého města.
OBRAZEM: Fórum zdravého města určilo nové priority