Již tradiční debata občanů o prioritách města začne v 18 hodin a trvat by měla zhruba do 20 hodin.

Jak potvrdila koordinátorka Jana Lorencová, hlavní debata se letos zaměří na aktualizaci zdravotního plánu města.

„Občané budou diskutovat u šesti stolů zaměřených na zdraví mladých, zdravé stárnutí, zdravé životní podmínky, zdravé životní prostředí, zdravý životní styl a zlepšení duševního zdraví. Každý stůl bude mít svého odborného garanta,“ upřesnila Jana Lorencová.

Podle místostarosty Václava Klecandy si pak radnice zvolené priority dále zmapuje. „Všechny ještě ověříme následnou anketou na sociálních sítích a v ulicích města,“ doplnil.

Pro zajištění kontinuity s proběhlými fóry bude součástí programu také prezentace postupu řešení priorit zvolených v loňském roce.