Grant Fokus obdržel od Nadace rozvoje občanské společnosti na projekt s názvem Fokus Tábor – Profesionální partner duševně nemocných. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Evropský fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou handicapovaných, podnikatelského ducha, vytvářením rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
„Pět pracovníků Fokusu se zúčastní semináře, zaměřeného na zvýšení znalostí zejména v oblasti organizace práce nebo finančního řízení. Školení začínají v září,“ naznačila manažerka projektu Božena Hajná. Jak dále dodala, projekt nezapomíná ani na dostatek odborné literatury.