Projekt, kterým pomáháte hledat zaměstnání duševně nemocným lidem, funguje již rok. Jaké máte výsledky?
Od března minulého roku využilo podporu Centra podporovaného zaměstnávání celkem padesát šest lidí. Podpora může být různá. Základní službou je pracovní poradenství. To znamená, že k nám přijdou lidé s duševním onemocněním, kteří chtějí vstoupit na trh práce nebo se chtějí vrátit do zaměstnání po dlouhodobé hospitalizaci. Někteří mohou mít vlivem léků omezeny pracovní schopnosti. My pak s klienty řešíme vše, co je může při cestě zpátky na pracovní trh potkat a snažíme se pro ně najít vhodné uplatnění.

Lidé u vás mají možnost zapojit se do pracovně rehabilitačního programu. Co si pod tím můžeme představit?
Tento program se realizuje u nás ve Fokusu, a to v zahradnické dílně nebo v kavárně. Zde si během dvou měsíců mohou osvěžit různé pracovní postupy. Velkým problémem často bývá například každé ráno vstát a jít do zaměstnání. Naučit se pracovní režim. Potom máme různé motivačně vzdělávací programy, například Job Club, což jsou skupinová setkání, kdy se lidé seznámí s tím, jak se sepisuje životopis, jak se oslovuje zaměstnavatel, jaká práva a povinnosti má zaměstnanec a zaměstnavatel nebo jak jednat s úřadem práce a odbory sociální péče. Klienty učíme i jak zacházet s počítačem. Jde o individuální kurz, protože každý má jiné schopnosti. Někdy začínáme zapnutím počítače, jindy excelovými tabulkami či psaním wordových dokumentů. Naučí se i založit e-mail nebo profil na sociální síti.

Nabízíte i vzdělávací program?
Ano, to je čtyřměsíční intenzivní kurz šití a práce s textilem, kdy lidé navštěvují textilní dílnu. Zajišťuje ho kolegyně, která má zkušenost jako vedoucí praktického výcviku na textilním učilišti. Osnovy jsou upraveny tak, aby se podle nich mohli naši klienti naučit základní práce jak po praktické, tak po teoretické stránce.

Kolika lidem se podařilo najít zaměstnání?
Celkem patnácti lidem. Někdy se do hledání práce zapojíme přímo, někdy zůstáváme v pozadí. Někteří lidé potřebují třeba jen morální podporu, něco se u nás naučili a chtějí vyrazit do světa sami a nechtějí, aby se o nich vědělo, že mají duševní onemocnění nebo jiné potíže. Našim klientům říkáme, že je lepší, když je zaměstnavatel informován o jejich zdravotním omezení, je však na nich, jak se rozhodnou. Duševní onemocnění s sebou stále nese negativní stigma.

Jak třeba klientům pomáháte zapojit se do hledání práce?
Pracovnice z centra může klienty doprovodit na výběrové řízení, pomůže nastavit podmínky a pravidla spolupráce a může za nimi docházet na začátku zaměstnání, aby jim pomohla nastavit pracovní rutinu, aby nástup do práce byl pro klienta jednodušší.

S jakým duševním onemocněním může člověk nastoupit do zaměstnání?
Ve Fokusu obecně pomáháme lidem, kteří mají onemocnění z řady psychotických poruch, například schizofrenii, nebo maniodepresivní onemocnění … Pracovní omezení se liší podle závažnosti nemoci. Problémy mohou nastat se soustředěním, takže je vhodné zařadit častěji přestávku. Ideální je pro ně čtyřhodinová pracovní doba proložená přestávkami. Duševní onemocnění nemá vliv na intelekt. Někdy se ale stane, že jsou lidé úplně vyřazení z pracovního procesu.

Jaké práce jste lidem zprostředkovali?
Zatím se jednalo například o pomocnou pracovní sílu v kuchyni, v restauraci, úklidové práce vzhledem k tomu, že se jednalo o klienty se středním nebo základním vzděláním. Jednalo se tedy o méně náročné pozice, kde požadavků na lidi není mnoho. Duševní nemocí ale může onemocnět i člověk s vysokoškolským vzděláním. I pro takového hledáme uplatnění odpovídající jeho možnostem.

Přispíváte zaměstnavatelům na vytváření takových míst?
Ano, v rámci projektu, můžeme poskytovat mzdové příspěvky na některá pracovní místa. Tímto způsobem jsme podpořili zatím sedm pracovních míst, kdy půl roku můžeme hradit mzdové náklady do výše stanovené projektem. Odpovídá to částce, která je o trochu vyšší než minimální mzda. Potom už je na zaměstnavateli a na zaměstnanci, jestli se dohodnou, že uplatnění mělo svůj smysl a spolupráce bude pokračovat. V tom případě mzdové náklady přebírá zaměstnavatel. Snažíme se zaměstnavatele motivovat a nabízet i jinou podporu než finanční, i když ta zatím hraje nejdůležitější roli. Snažíme se se zaměstnavateli navázat dlouhodobou spolupráci a motivovat je k vytváření míst pro lidi se zdravotním omezením.