Problémy s nárůstem množství odpadů odváženého do sběrného dvora museli Mladovožičtí řešit úpravou provozní doby. Již před několika lety přitom museli přistoupit také k jeho oplocení.

Jak uvedla Blanka Malinová z odboru životního prostředí, příčinou bylo mimo jiné zneužívání sběrného dvora stavebními firmami a také návštěvami sběračů kovů.

„Končí doba, kdy bylo prostranství sběrného dvora otevřeno nepřetržitě po celý týden a docházelo k nekontrolovanému ukládání odpadů,“ sdělila Blanka Malinová.

Nově bude mít sběrný dvůr otevřeno pouze tři dny v týdnu.

Každý podzim hraje dům rodiny Slabých plejádou barev.
Ve zcela obrostlém domě žijí spokojeně již po tři generace

Obsluha sběrného dvora bude navíc důsledně dohlížet, aby do velkoobjemových kontejnerů byly ukládány pouze odpady již vytříděné.

Dosud totiž docházelo často k tomu, že se v kontejnerech hromadil i odpad, který je možné třídit. Městu tím pak zbytečně rostly náklady.

„Běžně se vyváží 12 až 15 kontejnerů za měsíc s nevytříděným odpadem, což představuje 60 až 70 tisíc korun za odvoz a uložení na skládce ve Voticíc. To je neúměrné zatěžování rozpočtu města,“ sdělila Blanka Malinová.

Problém s nevytříděným odpadem od stavebních firem naopak nemají ve sběrných dvorech provozovaných firmou Rumpold. Na Táborsku jich přitom obhospodařuje hned sedm.
„Ve sběrných dvorech přijímáme odpad pouze od fyzických osob, nikoli od firem,“ uvedl ředitel táborské provozovny Rumpold Petr Adensam.

Firmy tak musejí stavební odpad odvážet rovnou na skládku v Želči.
V Mladé Vožici se stavební odpad chystají odebírat dál, ale pouze v omezeném množství.

Přestavba bývalého domku panského zahradníka na startovací byt je v plném proudu.
Mladovožičtí na podzim finišují s opravami