Odbahnění první poloviny Jordánu neběží tak, jak by mělo. Přepouštění vody z horní části mělo začít již v polovině března.

„Konečný termín se ale snažíme dodržet," ujišťuje manažer projektu ze strany zhotovitele Josef Kubík. Na mysli měl datum ukončení díla na podzim roku 2014.
Starosta Jiří Fišer nechce skluz dílčích termínů zlehčovat, přesto věří, že vyplacení evropské dotace ohroženo není. „Smlouva je uzavřená do roku 2014 a na čerpání dotace je rezerva celý následující rok 2015," říká starosta Fišer s tím, že pokud firmy nedodrží rok 2014, vyplývají ze smlouvy sankce za prodlení. Nyní se dílčí skluz počítá na dva až tři měsíce.

Dle předpokladu měla být přední část nádrže už bez bahna a měla se již plnit vodou z horní části. Stále není hotová šachta uzávěrů a práce neskončily ani na tlakové části. Starosta připouští negativní dopad vánoční havárie, ale zpoždění nepřeceňuje. Podle něj jsou klíčovými stavbami šachty a také to, že se zklidnila situace v Plané nad Lužnicí, kam se nyní bahno vozí, zatímco skládka v Pohnání je už plná.
Odvoz sedimentu z dolní části vychází ještě na zhruba dva měsíce. S těžbou má pomoci velký plovoucí bagr, jenž dokáže pracovat na nestabilním podloží a práce urychlí. S jeho pomocí se původně vůbec nepočítalo.
„Přepouštění vody by pak mělo začít v srpnu. Teď hodně prší, takže musíme dělat různá opatření, aby se sediment mohl vytěžit a začali jsme s třetí etapou," aktualizuje Josef Kubík. 

Bahno nyní ukládají na meziskládku přímo v nádrži a když vyschne, převáží se na plovárnu. Teprve ze Sokolské plovárny míří na skládku. Do Hůrky v Plané ale teď žádný nákladní vůz nejezdí. Když prší, je pro techniku nepřístupná. Po zaplnění Pohnání se k plánské a týnské Hůrce vyjednává ještě úložiště v Dražicích. „Jednáme o této možnosti se Státním fondem Životního prostředí," potvrdil starosta Jiří Fišer. Žádný nákladní vůz zatím nemusel jet do Mydlovar, kam patří odpad s vysokým obsahem nebezpečných látek. Všechny kontrolní testy bahna prozatím vycházejí tak, že splňuje limity pro místní skládky.

Na některých místech Jordánu vrstva sedimentu předčila očekávání. „V místech pod hrází jsou až pětimetrové vrstvy, na jiných místech ale zase není bahno žádné, takže tam těžit nemusíme. V každém případě dodržíme těžbu 260 tisíc kubíků. Určitá živicí vrstva v nádrži musí zůstat," dodává Josef Kubík.
V ruce už také má posudek havárie na dělicí hrázi Jordánu, jejíž vánoční protržení způsobilo obrovské škody především rybářům.

„Teď nám běží lhůta na vyjádření, takže zprávu nebudu komentovat. Mám z toho rozpaky, ale posudek mne nepřekvapil," připustil.
Co bylo na hrázce špatně, nebo z jakých důvodů k jejímu protržení došlo, vypracovala pro Českou inspekci životního prostředí v Českých Budějovicích odborná firma. Inspekce ho pak předala jen účastníkovi správního řízení. „A tím je pouze firma Daich. Nikdo jiný," zdůraznil ředitel inspekce Vladimír Jiráček. Kolem poloviny června by měli vše uzavřít. 

Historická výpust: Archeologové pracují na průzkumu pod hrází, kde objevili historickou výpust Jordánu, jíž se regulovala výška hladiny. Po středověké cihelně se jedná se o další unikátní nález. „Dřevěná výpust je tvořena soustavou trojice vodících hranolů či trámů, kterými se přes systém ložisek a šoupat ovládaly uzávěry výpusti," uvedl ve zprávě manažer obnovy Jordánu Karel Hotový.
Celá technická památka, ke které vedou dřevěné schody, se pod hladinou a nánosy sedimentu dochovala ve velmi dobrém stavu. Poblíž tohoto díla se objevily ještě další dvě výpusti. Podle historických pramenů by jich mělo být celkem šest. Jordán byl naposledy vypuštěn v roce 1830, výpust potom zaneslo bahno a nádrž zůstala bez možnosti regulace. Z tohoto důvodu se Tábor musel pustit do stavby nové. Přidal k tomu i odbahnění.