Vila, kterou si nechal postavit sociálnědemokratický politik Zdeněk Fierlinger v těsné blízkosti vily prezidenta Edvarda Beneše, se možná v budoucnu stane muzeem. Naznačil to sezimovoústecký starosta Martin Doležal.

Zdeněk Fierlinger byl vysoký sociálnědemokratický a později komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1945 – 1946. Jeho jméno je spojováno především se zradou vlastní demokratické strany a jejím sloučením s KSČ po komunistickém převratu v roce 1948. Následně působil jako místopředseda vlády, předseda Národního shromáždění a ministr. Až do roku 1966 byl členem předsednictva Ústředního výboru KSČ.

„Plány na využití vily jako muzea nejsou žádnou novinkou. Těch možných variant se během let vyskytlo hned několik,“ potvrdil starosta. Dříve padaly různé návrhy: vybudovat zde domov důchodců, muzeum, udělat ze zahrady urnový háj nebo v její spodní části postavit koupaliště.

„Sezimovo Ústí nemá v současné době žádné muzeum, ve kterém by mohlo prezentovat svou historii. Fierlingerova vila by k tomuto účelu posloužila velmi dobře, navíc jde o reprezentativní prostory s řadou místností. Ty by mohly obsahovat hned celou řadu expozic,“ zamýšlí se Martin Doležal.

ROZPORUPLNÝ POLITIK

Na své by si tak přišli jak zájemci o středověkou i novověkou historii města, tak o život rozporuplného politika. Zdeněk Fierlinger se nejprve proslavil jako účastník bitvy u Zborova, později se stal přítelem Edvarda Beneše, nakonec oddaně sloužil komunistické straně. Mimo jiné i díky tomu mohl ve vile žít až do své smrti v roce 1976.

Další možností je vyčlenění části domu pro expozici historie včelařství. „Zatím jsme ale stále ve fázi úvah. Teprve plánujeme zpracování projektu, který nám ukáže případné možnosti a náklady,“ upřesnil Martin Doležal.

Vilu město získalo v roce 2001, kdy ji táborské okresní úřad převedl i s hospodářskými objekty a celým areálem do majetku Sezimova Ústí.

Dosud si lidé mohli vilu prohlédnout jen při mimořádných příležitostech. „Pokud by se nám ji podařilo zpřístupnit jako muzeum, celoroční provoz by ale ani tak nebyl možný,“ vysvětlil starosta. Dům je totiž památkově chráněn a není zateplen. Prohlídky by tak probíhaly v sezóně od května do září.