Nejen hlavní komunikace, ale i vedlejší ulice měly často zajímavý osud i historii pojmenování. Ještě v 80. letech 19. století nebylo po celé délce Nádražní třídy možné odbočit na Budějovickou silnici. Významným objektem mezi oběma komunikacemi byl areál hospodářské školy, jejíž hlavní budova se tehdy nacházela přímo na Nádražní třídě. Po přestěhování do nově vystavěné hospodářské akademie naproti přes ulici sídlily v uvolněných prostorách Chlapecké a dívčí školy na Novém městě.

Také nedaleká reprezentativní sokolovna brzy přispěla k jinému obrazu této části města, což si vyžádalo radikální úpravu komunikací. Nádražní třídu na samotném začátku propojila s Budějovickou Havlíčkova ulice, z níž mezi oběma hlavními komunikacemi vedla Fügnerova ulice, a to až k chlapeckým a dívčím školám na Nádražní třídě, která byla navíc spojena přímo se sokolovnou sice krátkou, leč opět symbolicky pojmenovanou ulicí Tyršovou.

Čas změnil i podobu těchto míst. Na plánu Tábora z roku 1935 na rohu hlavní třídy Československých legií a Tyršovy ulice již najdeme palác Národní banky československé, dále při ústí Fügnerovy ulice, na opačné straně než bývalá školní zařízení, vyššímu vzdělání sloužila Rodinná škola pro ženská povolání.

Významnou událostí přesahující rámec regionu bylo otevření nově zbudovaného Sboru Božích bojovníků Církve československé dne 6. července 1939.

Tato původně náboženská slavnost, konaná za účasti několika tisíc lidí z různých koutů naší vlasti ve výroční den mučednické smrti mistra Jana Husa, se pod vlivem tehdejších událostí přeměnila v první tichou masovou demonstraci proti německé okupaci českých zemí.

Přesto se nový svatostánek, nikoli vlastní vinou, po téměř šest roků nenacházel ve Fügnerově ulici, nýbrž na Mozartgasse, kudy věřící mohli dojít buď do Havlíček G., případně opačnou stranou na Victoria Strasse.

Po skončení této strašné skutečnosti podala Rada starších Církve československé v roce 1947 žádost táborskému národnímu výboru o pojmenování ulice po dr. Karlovi Farském. Místní rada osvětová navrhla nazvat jménem zakladatele Církve československé část Fügnerovy ulice od tehdejší zemědělské pojišťovny (v sousedství sokolovny) po ústí Stalinovy třídy (dnes 9. května). A tak rada národního výboru rozhodla v červnu 1947 o pojmenování komunikace okolo Sboru Božích bojovníků na ulici Dr. Karla Farského.

Zbývající části Fügnerovy ulice zůstal původní název od sokolovny až k Havlíčkově ulici. Tvář však radikálně změnila na počátku šedesátých let. Nahlédnutí do tehdejšího tisku nepotřebuje dalšího komentáře:
„Stavba panelových domů ve Fügnerově ulici v Táboře se chýlí ke konci…brzy se budou stěhovat další obyvatelé těchto experimentálních staveb, které se stanou ozdobou města.“ (list Palcát ze dne 20. dubna 1961).

Stanislav Zita