Za dlouholetý rozvoj duchovní činnosti na Táborsku, za pořádání cyklů kvalitních duchovních koncertů včetně premiéry muzikálu Kazatel v provedení sólistů Národního divadla, za rekonstrukce ve sboru Božích bojovníků včetně generální rekonstrukce varhan. 

To jsou důvody, proč byla farářka Církve československé husitské Eva Červená navržena na Cenu města Tábora.

Církvi věnovala a ještě stále věnuje celý svůj aktivní život a spousty času. Za to se jí dostalo uznání nejen ze strany navrhovatelů, ale také od zastupitelů, kteří ji v pondělí z kandidátky přeměnili v držitelku. Jak už bývá zvykem, cenu převezme v září při konání Táborských setkání.

Před věřící předstupuje letos už 42. rokem. Svou lásku k Bohu, církvi i věřícím dělí ještě mezi svou rodinu: manžela, tři děti a čtyři vnoučata, přičemž páté je na cestě.

„Duchovní život člověku dává rozpoznat, co je pro jeho život důležité. Samozřejmě, že je to nejen rodina církve, ale i rodina osobní. Odpovědnost za vztahy, za to, že máme určitou cestu, která životu dává cíl i smysl. Víra podporuje jistotu a naději, že člověk není v životě opuštěn a sám," nechává nás nahlédnout do svého vnitřního života.

Udělení ceny ji překvapilo, vlastně už i samotná nominace. „Pocit je to moc dobrý, to si uvědomíte, že nežijete nadarmo. Že nežijete jen pro sebe a své nejbližší."

Do Tábora přišla v roce 1994, s manželem oba pocházejí z východu Čech. Dnes už mluví o odchodu na odpočinek. Naplánovala si ho na příští rok. O Táboře mluví jako o oáze, kterou na cestě životem potkala. „Celou dobu, kdy tu žiju, se k městu stavím kladně, stejně jako město v mnohém pomohlo nám, abychom sbor dali do pořádku," dodává.