Mezi radní na jejich pondělní zasedání nepřišel kupec zoo Evžen Korec, ale jeho právní zástupce František Korbel. Ten je zároveň táborským zastupitelem za Tábor 2020, jenž si na radnici výsledkem voleb drží post starosty a jednoho místostarosty.

Jste zastupitelem a zároveň ve věci zoo, ke které se radnice vyjadřuje, zastupujete jejího nového majitele. Necítíte se ve střetu zájmů?

V čem? Vždyť já o ničem nerozhoduji a až bude rozhodovat zastupitelstvo, tak to samozřejmě řádně sdělím a k žádnému střetu nedojde. To bych nemohl zastupovat nikoho.

Místo pana Korce jste přišel mezi radní, takže víte, že se možnosti rozkladu k řízení o licenci pro zoo nevzdali, jak na tuto zprávu od vás pak Evžen Korec zareagoval?

Myslím, že byl trochu posmutnělý, že město neučinilo ani to nejmenší gesto, které by na podporu zoologické zahrady učinit mohlo, aniž by to město cokoli stálo. To byla ryze formální věc, kdy se město mohlo vzdát rozkladu a vyjádřit tím velmi jednoduše určité gesto na podporu otevření zoo. Samozřejmě ho to mrzelo.

Zahradu přesto otevřel, aniž by licence na její provoz nabyla právní moci. To právně nevadí?

Licence je vydaná, ale opravdu nenabyla právní moci. Pan Korec totiž vycházel ze slibů a oficiálního vyjádření města, které dalo v průběhu řízení, že s otevřením a udělením licence souhlasí, čili vycházel v dobré víře z oficiálního vyjádření a zajistil desítky lidí personálu, investoval do přípravy otevření spousty peněz a energie a navíc otevření 30. června slíbil táborské veřejnosti. Pakliže město změnilo své stanovisko den předtím, tedy v pondělí odpoledne, nebyl dost dobře schopen na to zareagovat. Děti by asi těžko vnímaly, proč zahradu nelze otevřít jen kvůli jednomu formálnímu úkonu.

A bylo by něco jinak, pokud by se radní v pondělí, tedy den před otevřením zoo, práva na rozklad vzdali?

Bylo, ta licence by tím okamžikem nabyla právní moci.

Vidíte to teď z právního hlediska jako problém?

Jako právník samozřejmě formální problém vidím a klienta jsem na to upozornil, ale jako táborský občan a rodič jeho rozhodnutí chápu.

A jak to chápete coby zastupitel za Tábor 2020? Vždyť ta zahrada přece nemá vše v souladu.

Ta zahrada především v území je a všechny problémy, které vznikly, zavinil předchozí majitel a nový je chce všechny řešit, a to ve spolupráci s městem. Otázky, které může řešit sám v rámci samotné zoologické zahrady bude řešit ke spokojenosti návštěvníků i všech kontrolních institucí. A otázky, které vyžadují další součinnost zejména s městem, chce řešit s městem a chce s ním navázat zcela jinou úroveň vztahů, než jaké byly za pana Hrubého.

A nepodcenil tedy podle vás Tábor 2020 situaci, když na pondělním jednání chyběl jak starosta, tak další jeho radní?

Oba byli na plánované zahraniční cestě, takže je to jen shoda okolností. Rada by také neměla stát jen na dvou jménech, ale na nějakém konsenzu a Tábor i radní by měli jasně říct, zda zahradu chce podporovat nebo ne a také to investorům seriozně sdělit. Tábor zatím investorovi jasně sdělil, že zahradu podporuje a souhlasí, jak to uvedl během řízení o vydání licence. Pokud by to tak nebylo, měl by to jasně deklarovat, aby byl investor v nějaké právní jistotě. Pan Korec investuje do zahrady nejméně dvacet milionů korun, a tak by měl rád jistotu, že město vůbec o tu investici stojí a má tedy smyl.

Jste součástí vedení města, takže váš názor?

Taky mě to mrzí, protože se nemohu ubránit dojmu, že postup města není zcela seriózní. Jednou řekne ano a pak při formálním úkonu, navíc když už ví o slibu otevření zahrady, natruc řekne ne, aniž by to ne mělo jakýkoli význam. Rozhodli jen o tom, že nebudou činit nic a tím jen prodlouží nabytí právní moci licence o 15 dnů. Pro investora i pro veřejnost je to nesrozumitelný vzkaz. A to nezpochybňuji historické problémy.

A nemáte pocit, že tedy vzkazují své jasné ne?

Myslím, že to není jasné ne, ale nešťastné nedorozumění a doufám, že do budoucna bude přístup města přesvědčivější.