V Táboře a Zálší finušují přípravy na mezinárodní soutěž s názvem Entente Florale. Obě místa se pro letošní rok stala reprezentanty České republiky.
Soutěž se koná mezi sídly evropských zemí již od roku 1975 a Česká republika se jí pravidelně účastní od roku 2002. Podle pravidel se za každou zemi účastní jedna vesnice a jedno menší město. Hodnotí se hlavně vztah ke kvalitě životního prostředí, jeho udržování a neustálé zlepšování, osobní odpovědnost občanů za své město a jeho vzhled.
Do Tábora přijede hodnotící komise složená ze zástupců 12 zúčastněných zemí (Rakousko, Belgie, Chorvatsko, ČR, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Holandsko, Slovinsko, Anglie ) dne sedmého srpna 2007. Následující den už budou její členové procházet město. V ulicích by se měli pohybovat zhruba osm hodin.
„Komise se projde zrekonstruovanou ulicí 9. května, navštíví botanickou zahradu, bude si moci prohlédnout Jordán a jeho okolí, přičemž by se měla probrat samotná budoucnost Jordánu, v programu je i prohlídka plovárny a dalších míst,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí táborského úřadu Jan Fišer.
„V Klokotech pak bude na komisi čekat návštěva klokotského kostela se hřbitovem, o němž si připravil pár slov místní farář. Je to rodilý Rakušan, a protože ovládá cizí jazyk, nebude potřeba žádný překladatel. Potom by měla následovat klokotská alej a nakonec geologická expozice u Harrachovky. Večer bude komise zhruba hodinu jednat a po slavnostní večeři bude ještě možnost projít se večerním Táborem,“ doplnil Fišer.
Druhý den se komise přesune do Zálší. „Máme tady u nás spoustu zeleně a naše rozkvetlé kaštany jsou opravdovou chloubou. Městské služby máme, myslím, hodně kvalitní. Některé domy a štíty jsou chráněny jako památky Unesco,“ naznačila chlouby své vesnice starostka Zuzana Picmausová.
Po návštěvě Zálší opustí mezinárodní komise Českou republiku a vydá se do Rakouska, které je poslední ze soutěžících zemí.