Na první příčku krajského finále soutěžní přehlídky s názvem Enersol dosáhl student z domácího družstva. V dubnu vše vyvrcholí mezinárodním kláním, které se po plzeňském národním kole opět vrátí do ulic Tábora.
„Naše škola coby regionální vzdělávací centrum pro obnovitelné zdroje energie, je vlastně pořadatelem celé akce. Od samého začátku jsme ve spojení s národním centrem. Informace o soutěži a veškerý související servis včetně seminářů poskytujeme jednotlivým školám a ty potom delegují své žáky rovnou do krajského kola,“ informoval ředitel školy Marcel Gause.
Vzhledem k tomu, že se soutěže účastní žáci středních škol, nelze očekávat, že někdo představí nové perpetum mobile. V hlavní kategorii si studenti oťukávají již existující technologie, snaží se je popsat, pochopit a zhodnotit jejich efekt. „Co se týče obnovitelných zdrojů, je společnost stále na začátku. Tato soutěž má tedy hlavně funkci osvětovou. Žáci se jejím prostřednictvím aktivně dozvídají o možnostech ekologických alternativ, zároveň si mohou vyzkoušet, jak své poznatky prodat. Součástí jejich práce je i veřejná prezentace,“ nastínil Gause.
Studentka veselské střední odborné školy pro tvorbu a ochranu životního prostředí Radka Novotná soutěžila ve vedlejší kategorii. „Využila jsem školního přístroje a na třech místech ve městě jsem měřila hlukové emise. Výsledky jsem použila do soutěžní práce a zároveň jsem je doručila na veselskou radnici. Doufám, že to pro ně bude mít alespoň informativní hodnotu, přestože podle slov jednoho z radních jsou prioritou protipovodňová opatření a nikoliv protihlukové bariéry,“ objasnila studentka.