Autor nabádá, aby lidé ve stanovený čas odpojili ze sítě všechny své spotřebiče.
„Nesouhlasíte s politikou ČEZu, neustálým zdražováním a s nehoráznými odměnami managerů ČEZu ? Je na čase vyjádřit svůj nesouhlas tím, že v předem daném čase vypneme všechny spotřebiče. ČEZu tím vzniknou poměrně velké technické komplikace a snad si uvědomí, že nemůže neustále zdražovat,“ píše neznámy.
Deník ale zjistil, že paradoxně na tom může ČEZ vydělat. „Určité problémy to může způsobit přenosové soustavě, tedy provozovateli sítě, se kterým my nemáme nic společného. Ten totiž udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou a když dojde k výpadku, musí ho vyrovnat novým nákupem. Pokud bychom tento výkyv vyrovnávali my, mohli bychom na tom vydělat,“ vysvětlil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Ceny elektřiny určuje trh, tedy výše poptávky. A ta je podle Kříže vyšší než nabídka. Svého distributora si konečný zákazník může vybrat. V republice drží licenci k obchodování s elektřinou 292 firem.