Protože se v redakci Deníku objevila na téma elektrických vozítek řada dotazů, zda se koloběžka s elektrickým pohonem dá, či nedá považovat za jízdní kolo, zapátrali jsme za vás.

Příloha vyhlášky a koloběžky

V otázce elektrických koloběžek ministerstvo dopravy odkazuje na přílohu 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. v platném znění, která stanovuje technické požadavky na jízdní kola. V odstavci 1 až 7 příloha vyhlášky stanovuje konstrukční požadavky na provedení částí kol. Například se jedná o dvě nezávislé brzdy, požadavky na osvětlení a podobně. V odstavci 8 jsou stanoveny podmínky na dodatečnou montáž pomocného motorku. V odstavci 9 je stanoveno mimo jiné, že za jízdní kolo je považována koloběžka.
„Z uvedených skutečností plyne, že koloběžka plnící požadavky stanovené v odstavci jedna až sedm se považuje za jízdní kolo. Koloběžka s dodatečně namontovaným pomocným motorkem plnícím požadavky odstavce jedna až osm se považuje za jízdní kolo,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka a dále dodává, že legislativně není předepsán druh pohonu, to znamená, že může být použit jak spalovací, tak elektrický motor. Na provoz koloběžky plnící výše uvedené požadavky se vztahují v provozu na pozemních komunikacích stejná legislativní pravidla jako na jízdní kolo. Dále sděluje, že schvalování technické způsobilosti jízdních kol, tedy i koloběžek s dodatečně namontovaným motorkem se neprovádí.

Koloběžka versus motokolo

Klíčovou otázkou provozu elektrických koloběžek je určení, zda vozítko, které občan chce provozovat, se dá ještě považovat za koloběžku, anebo již za motokolo, kde platí přísnější předpisy.
Rozhodnutí, zda se ještě jedná o koloběžku s pomocným motorkem, nebo již motokolo, je dáno konkrétním konstrukčním řešením daného jednotlivého vozidla.
„S jistým zjednodušením lze říci, že koloběžka s pomocným motorkem musí být schopná provozování jako koloběžka i bez tohoto motorku,“ uvedl zástupce ředitele odboru 150 ministerstva dopravy Jiří Počta.
„Zatím jsme se s problémy okolo motokol či koloběžek s motorkem nesetkali, ale je pravda, že současné předpisy neumožňují jednoznačný výklad. Například není jasné, zda motorek v nápravě lze považovat za trvale zabudovaný, anebo dodatečně montovaný,“ upozornil vedoucí táborského Odboru dopravně správních agent Antonín Hlaváček.
Ministerstvo pro Táborský Deník dále uvedlo, že jednostopá motorová vozidla, která neplní všechny požadavky přílohy č.13 k vyhlášce 341/2002 na kola resp. koloběžky s dodatečně namontovaným pomocným motorkem, je možno na pozemních komunikacích provozovat pouze po schválení technické způsobilosti, a to podle konkrétních technických parametrů vozidla.

Pozor při nákupu motokola

„Motokola podléhají schválení technické způsobilosti typu prostřednictvím výrobců a je k nim vystavováno technické osvědčení a výpis z technického osvědčení,“ dodal Počta.
„Zákazník by pochopitelně výše uvedené skutečnosti měl při koupi , jak koloběžky s pomocným motorkem, tak motokola zkontrolovat,“ upozornil Počta.
„Řidič musí být schopen prokázat toto schválení kontrolním orgánům a zároveň musí předložit další povinné doklady, například zákonné pojištění,“ upozornil Hanzelka a dodává, že některá vozidla označovaná prodejci jako elektrická koloběžka, elektrické kolo nebo elektrický skútr nesplňovala výše uvedené požadavky na jízdní kola. Přesto byly uváděny na trh jako vozidla uvedené požadavky plnící a umožňující stejný provoz jako jízdní kola, i když ve skutečnosti podléhala schválení technické způsobilosti, například jako motokolo. Tyto typy vozidel způsobují značné obtíže, protože kontrolní orgány je za provozování na pozemních komunikacích pokutují.

Dovoz koloběžky z ciziny

Pokud někdo doveze elektrickou koloběžku ze země EU – opět záleží na tom, zda se jedná z hlediska české legislativy o koloběžku s pomocným motorkem nebo o motokolo.
„V případě motokola musí být prokázáno schválení technické způsobilosti v zemi původu a na vozidlo se bude pohlížet buď jako na vozidlo v mezinárodním provozu anebo v případě, že motokolo bude trvale provozováno v ČR je nutno na vozidlo pohlížet jako jednotlivě dovezené vozidlo a projít schvalovacím procesem, který bude zakončen vydáním technického osvědčení ČR,“ vysvětlil Počta.

Kam zařadit Segway?

Americké vozítko se dvěma koly vedle sebe, se kterým se Táborští měli již možnost seznámit při jedné z kulturních akcí na Žižkově náměstí, nelze podle ministerstva ve smyslu zákona 56/2001 posuzovat jako motorové vozidlo.
Myslet na povinné ručení
Podle pojišťovny pro kolo či koloběžku povinné ručení potřeba není , ale pro koloběžku s motorkem, se kterou se člověk pohybuje v běžném provozu, už ano.
„Kategorie je nejnižší, stejná jako například u babety. Je to podobné, jako když si koupíte malý traktůrek, se kterým budete jezdit mezi dvěma zahradami a tím pádem jej provozovat i na silnici. Také v tomto případě na něj musíte mít povinné ručení. Místo registračního čísla (SPZ) se pak píše výrobní číslo. ,“ vysvětlil mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.
Sazby povinného ručení se u různých pojišťoven obvykle pohybují mezi 200 až 300 korunami ročně.