Vedení města sice říká ano, ale termín i finance se mu vzdalují. Firma Karla Dvořáka od svého plánu odstoupila.
„Společnost Galerie Dvořák, a zejména pan Karel Dvořák, byla ze strany města požádána o ukončení spolupráce ve věci parkingu, a to dohodou. K tomuto návrhu se naše společnost vyjádřila kladně. Nejsou nám však zcela známy důvody,“ tlumočila nám vyjádření Karla Dvořáka právnička jeho firmy Helena Martínková.


Tlak opozice
Vedení radnice podle místostarosty Jiřího Bartáčka (ODS) reagovalo na nátlak opozice, která kritizuje změnu investora, k níž před čtyřmi lety došlo.
„Galerie Dvořák teď nemůže být předkladatelem žádosti o stavební povolení, neboť ve výběrovém řízení byl vybrán Karel Dvořák jako fyzická osoba,“ uvádí šéf komunistů Ladislav Šedivý.
K názoru, že jde o nezákonnou změnu subjektů, se hlásí i zastupitelé ze Strany zelených a ČSSD. „Osobně ale nemám problém, aby v těchto místech parkovací dům stál. Jen se navíc obávám, že s ohledem na využívání domu pod Střelnicí dojde výstavbou druhého k hazardu s veřejnými prostředky,“ vyjádřil se včera Ladislav Suchánek (ČSSD).
Starostka Hana Randová (ODS) situaci vysvětluje i tím, že investor přehodnotil svůj podnikatelský zájem, a to právě s ohledem na dům pod Střelnicí.
„Navrhl nám, abychom si dům na Parkánech pronajali. Na to jsme ale v radě neměli jednotný názor, takže jsme usoudili, že nejlepší bude od záměru vzájemně odstoupit.“
Jejím úkolem je i vnést světlo do dalšího kritizovaného bodu obchodu mezi městem a Galerií Dvořák.

Když město hledalo využití tohoto pozemku, rozhodlo se pro parkovací dům. V osobě Karla Dvořáka si našlo i spoluinvestora, se kterým se dohodlo na podmínkách realizace a provozu.
Pozemek nakonec dostal do pronájmu, a to až do doby, kdy na něm zrealizuje stavbu. Pak by zabranou plochu mohl odkoupit.
„Ve hře byl i druhý návrh, že provoz zajistí město. Teď ale přišla třetí varianta, že se stavět nebude. Jenže my tuto investici považujeme za strategickou, která měla prospět jak návštěvníkům města, tak občanům ze Starého města,“ doplnil radní Jiří Fišer z T2020.
Je přesvědčen, že parkovací dům by v těchto místech stát měl, a to i za cenu, že si město na něj vezme úvěr.
„Parkovací dům máme ve volebním programu, a tak si myslím, že se teď vypíše nové výběrové řízení. Osobně zastávám názor, že po stavbě by se dům měl nechat soukromému investorovi, neboť ten se o něj bude umět lépe starat,“ doplnil místostarosta Martin Jirovský (T2020), který je známý bojovností za snižování počtu míst ke stání na povrchu ulic.


Provoz na 30 let
Náklady na dům se 169 místy představovaly 81 milionů.
Výběrovým řízením byl pro realizaci i spolufinancování vybrán Karel Dvořák již na počátku roku 2004.
Jím investovanou sumu mělo město po 30 let splácet a pak by dům připadl do jeho majetku.
Se stavbou plánoval začít po letošních Táborských setkáních. Dosud však nemá vydané stavební povolení.