Cheiron chce své aktivity zacílit na podporu multikulturního prostředí v táborském regionu a podporu vzdělanosti a integrace romských dětí do společnosti.

„Nevycházeli jsme z něčeho nereálného, ale z naší dlouhodobé práce a zaměření. Důraz chceme klást hlavně na děti předškolního a nižšího školního věku, které potřebují pomoci se zvládáním změn v jejich životě,“ objasnila Aneta Vomlelová z Cheironu.

Škola základ života

Aktivity komunitního centra se tak rozšíří o odpolední školičku, doučovat se bude přímo v pěti romských rodinách a dalších deset dětí bude zapojeno do doučování v nízkoprahovém centru. Cíl je jasný: rozvinout v romských dětech jejich přirozený talent s akcentem na vzdělání, bez kterého se ve většinové společnosti neobejdou.

Den zavřených dveří

„Projekt je ale hlavně multikulturní, takže chceme oslovit širokou veřejnost a překonávat různé společenské bariéry. České děti by měly vědět, že celý svět je multukulturní a že se není čeho bát,“ zdůraznila Vomlelová.

I tady sází Cheiron především na práci s dětmi a mládeží. Do táborských škol proto přichází s multikulturní výchovou. Vedle dnů otevřených dveří chystá na následující rok i dny dveří zavřených.

„Cheiron uzavřeme a vydáme se s našimi aktivitami ven do terénu,“ vysvětlila Vomlelová. České děti by měly vědět, že celý svět je multukulturní a že se není čeho bát,“ dodala Vomlelová.

Naděje pro Kaňku

V době, kdy kvůli krizi strádají více než kdo jiný právě neziskové organizace, je 1,2 milionová pomoc z Norských fondů pro Kaňku skoro záchranou.
Peníze investují do rozšíření a zlepšení péče a zejména terapií pro své klienty.

„Současně používanou ergoterapii a fyzioterapii chceme rozšířit o několik dalších,“ shrnula předsedkyně občanského sdružení Irena Heřmánková.
Novinkou v péči o děti s postižením bude Bobathova metoda, která přichází ve chvíli, kdy Vojtovu reflexní metodu už použít nejde.
„Jedná se o celý komplex činností včetně krmení a polohování.“

Pejsci na hraní

Dvě pracovnice Kaňky se rozhodly, že sebe a své pejsky proškolí v canisterapii. Součástí grantu budou i školení pro arteterapii, muzikoterapii a alternativní komunikační systémy jako je například MAKATON, či využívání pomůcek při dorozumívání.

„Takže budeme mít dokonce svůj vlastní canisterapeutický tým. V grantu jsou i peníze na různé pomůcky a odbornou literaturu,“ doplnila Heřmánková.
Kaňka uspěla už v první grantové výzvě Nadace rozvoje občanské společnosti, a to v roce 2007. Peníze pomohly v začátcích terapií, které byly do té doby v pilotní fázi.

Nadace rozdělovala peníze do tří oblastí: Posílení lidských práv a podpora multikulturality, Podpora dětí a mládeže se specifickými problémy a Ochrana životního prostředí.