Změny majitelů, místních provozovatelů, adres. To vše patřilo již v minulosti k jednotlivým táborským domům a čp. 961 není výjimkou. Najdeme ho v blízkosti bývalé státní tabákové továrny v Táboře, oficiální adresa zmíněného domu zněla nejdříve Riegrovo, později Husovo náměstí.

Na začátku dvacátých let byli majiteli příslušné nemovitosti PhDr. Karel Holý a jeho manželka Božena, kteří zde však nebydleli. Tehdy v čp. 961 žila a svůj krám provozovala Berta Fluserová, obchodnice se střižním a textilním zbožím. Dalším místním nájemníkem a zároveň živnostníkem byl materialista, neboli též zvaný drogista Josef Smolek, který zároveň prodával fotografické potřeby.

Ani pozdější majitelka domu čp. 961 Růžena Kubecová v něm okolo poloviny třicátých let nebydlela, tehdy zde žil obchodník Karel Kubec se svojí ženou Julií. V dané nemovitosti se navíc objevil zubní technik František Šimek, ovšem pouze s příslušnou a zároveň důležitou živností. Nadále s vlastním sortimentem zde působila nám již známá obchodnice Berta Fluserová.

V domě spolu s manželkou Marií žil též Vladimír Škorpil, který po Josefovi Smolkovi převzal drogérii „u tabákové továrny“ a pokračoval v prosperujícím podniku. Alespoň dobová inzerce tomu odpovídala, jelikož firma „Drogerie Josef Smolek, nást. Vlad. Škorpil“ v Táboře prostřednictvím tisku nabízela: „Chemikálie a laboratorní potřeby. Kosmetické a sanitní zboží. Foto – aparáty, desky, filmy, atd.“ Jak patrno, tehdejší sortiment byl opravdu bohatý. A to nejen u dané firmy, ale vůbec v čp. 961.

Přitom uvedená nemovitost ani v dobách existence tabákové továrny nepatřila k největším ve zdejším okolí.
Její profil však může alespoň částečně ukázat, jak tato část našeho města vypadala. A co dnes, jakpak je to s Husovým náměstím v Táboře? Jinak řečeno za našich dědů „u tabákové továrny“, ale kde vlastně nyní? Ať tak či onak, věřme, že všechny místní domy i se zde sídlícími obchody a dalšími firmami budou nadále tvořit reprezentativní kulisu uvedeného nepřehlédnutelného prostoru.

STANISLAV ZITA