Běžně nosí bílý lékařský plášť, černé manažerské sako nebo nažehlenou úřednickou košili. Dvakrát ročně se ale dobrovolně oblečou do vojenských maskáčů a jdou si „hrát“ na vojáky.
Okolím dražické vojenské střelnice včera otřásaly výbuchy ručních granátů. Ostrou municí tu po boku profesionálních vojenských policistů trénovali i tzv. záložáci. Celkem 45 lidí.
„Do Afghánistánu bych moc nechtěl, ale někdy i my doplňujeme stavy zahraničních misí,“ řekl jeden z dobrovolníků Arnošt Líbezný z Brna.
„V současné době máme jádro 803. záložního praporu Vojenské policie a jeho velitelský sbor, což jsou velitelé čet. Tvoří ho dvacet aktivních dobrovolných záloh,“ upřesnil velitel táborské posádky a vojenských policistů Jiří Neubauer.
Týdenní podzimní cvičení, které v Dražicích začalo již v pondělí, završuje tříletý cyklus výcviku dobrovolníků z řad civilních zaměstnanců.
Ti teď musejí v jednotlivých předmětech a odbornostech prokázat svou bojovou připravenost. Včerejší kontrolní cvičení prověřovalo jejich umění v házení ručních granátů ÚRG 86 na cíl.
„Naše zálohy cvičíme i v dalších služebních zákrocích. Připravujeme je pro odbornosti vojenského policisty, takže kromě střelecké a chemické přípravy a řízení vozidel jsou cvičeni i pro činnost a potřeby naší policie,“ dodal velitel.
Na modernizované střelnici v Dražicích vládl včera přísný režim. Žádá si ho výcvik s ostrou municí. Kromě řídícího velitele a vojáka v zákopech tak museli všichni ostatní do bunkru.
„Cvičit s ostrými musíme, protože vojáci plní úkoly i v boji, pro který se připravují. Taky tím postupně ztrácejí stres ze zbraně, kterou pak v praxi umějí použít,“ vysvětlil zástupce velitele posádky Jaromír Škoda.


Cesta na bojiště

S dobrovolnou činností pro armádu má co do činění i civilní zaměstnavatel.
Ze zákona je povinen svého pracovníka za účelem cvičení uvolnit a armáda pak hradí jeho plat až do výše devadesáti procent.
Podle velitele Neubauera musí zájemce splnit nastavená armádní kritéria.
„Požadavkům musí odpovídat zdravotní stav, vzdělání, to znamená minimálně středoškolské, a zároveň zájemce musí splňovat morální bezúhonnost,“ upřesnil Neubauer. Zájemci se mohou hlásit u krajských velitelství.