Jak informoval vedoucí odboru dopravy Jan Pávek, dojde k otočení směru jízdy v jednosměrné Kollárově ulici. Toto opatření umožní vozidlům výjezd na ulici 9. května. Odvede auta nejen z prostorů za obchodním domem, ale i z hlavní objízdné trasy. Bude tedy možné odbočit z mostu přes nádraží do Jeronýmovy ulice, pokračovat Smetanovou ulicí a Kollárovou ulicí vyjet na ulici 9. května.

Smyslem tohoto opatření je odlehčit zatíženým uzlům v oblasti Husova náměstí a ulic Nerudova a Havlíčkova, částečně i ulice U Bechyňské dráhy.

Počet parkovacích míst se nezmění, všechna stávající tedy zůstanou zachována.